Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Richard CarlsénStudievägledare

Om mig

Studie- och yrkesvägledare i ämnena konstvetenskap, curating och kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik.

Till mig kan du vända dig med alla slags spörsmål kring tidigare, pågående eller framtida studier i ovan nämnda ämnen. 

Mina telefontider utgår från och med 2020-09-03 p.g.a hög arbetsbelastning. All studievägledning sker istället tillsvidare via e-post.