Profiles

Thomas Strömsnäs. Foto: Niklas Björling/SU

Thomas Strömsnäs

Befälhavare, R/V Electra

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Telefon 08-553 785 84
E-post thomas.stromsnas@su.se
Besöksadress Askölaboratoriet 619 92 Trosa
Rum P 517
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är befälhavare på R/V Electra och har som vision att hon ska användas effektivt och mycket. Dels genom att utöka den verksamhet som tidigare har skett på Aurelia och dels genom att hitta helt nya forskningsområden och kurser som skulle kunna använda en så flexibel plattform som hon är. Jag ser Electra som ett levande projekt som aldrig blir färdigt utan hela tiden utvecklas efterhand som nya forskargrupper upptäcker nya användningsområden.
 
Min bakgrund är att jag är sjökapten med över 25 år till sjöss. Mycket av den tiden har tillbringats på isbrytaren Oden där jag har gjort ett dussin forskningsexpeditioner till Arktis och fyra till Antarktis. Jag har även jobbat fem år med kommersiell seismik och teknik-/procedurutveckling för seismik i isbelagda farvatten.

Senast uppdaterad: 13 september 2021

Bokmärk och dela Tipsa