Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lucas GottzénProfessor

Om mig

Professor

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Nyckelord

barn, ungdom, genus, sexualitet, våld, familjeliv, lärande, affekt

Undervisning

Undervisar främst inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, doktorandkurser samt i kursen "Sociala relationer i skolan".

Forskning

Min forskning fokuserar på unga, genus och sexualitet, där jag primärt intresserar mig för maskulinitet, affekt, kroppslighet och identitetskapande. Jag har även forskat om föräldraskap och familjeliv, inte minst om relationer mellan föräldrar och barn.

I min avhandling (2009), Involved Parenthood: Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families, studerade jag föräldrars könade förhandlingar om engagemang i sina barns vardagsliv. Som postdoktor vid UCLA (2009-2010) forskade jag om amerikanska fäders engagemang i sina barns utbildning och organiserade idrott. 2010-2015 var jag forskarassistent och lektor vid Linköpings universitet, där jag genomförde ett projekt om maskulinitet och våld i nära relationer.

Jag har fortsatt att forskat om våld, med särskilt fokus på unga män, omgivningens respons och prevention. Vid sidan om detta har jag på senare år också forskat om pojkar, män och maskulinitet i relation till mat, hemmaboende, pornografi samt radikalisering online.

 

Forskningsprojekt

Maskulinitet och våldsbejakande extremism (BRÅ 2021-2022)

Föräldrars och vänners respons på killars våld mot tjejer i nära relationer (Forte 2016-2020)

Utvärdering av Mentors in Violence Prevention (SKR 2018-2020)

 

Tidigare forskningsprojekt:

Utvärdering av Mentorer i våldsprevention (MVP) (Skolverket 2015-2017)

Mor- och farföräldrars respons på våld i nära relationer. Barns erfarenheter och perspektiv (Allmänna barnhuset 2014-2015)

Femicide across Europe (COST Action 2013-2016)

Men’s violence against women in intimate relations: A study of the perpetrators' social networks. (Forte 2010-2015)

International network on responses to interpersonal violence: Research across countries and disciplines. (Forte 2011-2013)

Hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa: Theorizing power and change (VR 2009-2011)

Involved fatherhood and men's parental practices in Sweden and the U.S. (FAS 2009-2010)

 

Media

Män som slår – och omgivningen som vet, Vetenskapsradion SRP1, 2021-06-01

Våld i ungas relationer – samhällets blinda fläckVetenskapsradion SRP1, 2021-05-31

Den splittrade manlighetem, Kropp & själ SRP1, 2021-05-26

Mamboskapets ultimata dystopiExpressen, 2021-02-15

Fina flickor, fula pojkarOttar, nr. 4, 2020

 

Föreläsningar

Utvärdering av Mentors in Violence Prevention (MVP), Sveriges kommuner och regioner, 2021-12-16 

Big boys' bedrooms, WIFTI Talks, 2019-06-19

En mer mänsklig maskulinitet, UR Samtiden – Jämställdhet 2.0, 2014

 

Urval av publikationer

Berggren, K. & Gottzén, L. (2022) Rethinking Male Peer Support Theory: Social network responses to men’s violence against womenJournal of Men's Studies

Gottzén, L. & Lögdlund, U. (red.) (2021) Sociologins teoretikerMalmö: Gleerups.

Franzén, A. G. & Gottzén, L. (2021) Childhood adversities and individual responsibility as explanations for criminality in incarcerated young men’s narratives. Deviant Behavior

Gottzén, L., Bjørnholt, M. & Boonzaier, F. (red.) (2021) Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. London: Routledge.

Berggren, K., Gottzén, L. & Bornäs, H. (2020) Queering desistance: Chrononormativity, afterwardsness and young men’s sexual violence. Criminology & Criminal Justice 20(5): 604-616.

Eriksson, M. & Gottzén, L. (2020) Genus. Malmö: Liber.

Gottzén, L., Mellström, U. & Shefer, T. (red.) (2020) Routledge International Handbook of Masculinity Studies. London: Routledge.

Sylwander, K. R. & Gottzén, L. (2020) Whore! Affect, sexualized aggression and resistance in young social media users' interaction. Sexualities 23(5/6): 971-986.

Gottzén, L. (2019) Av det känsligare slaget. Män och våld mot kvinnor. Göteborg: Makadam.

Gottzén, L. (2019) Chafing masculinity: Heterosexual violence and young men's shame. Feminism & Psychology 29(2): 145-156.

Gottzén, L. (2019) Violent men’s paths to batterer intervention programs: Masculinity, turning points and narrative selves. Nordic Journal of Criminology 20(1): 20-34. 

Gottzén, L. & Sandberg, L. (2019) Creating safe atmospheres? Children’s experiences of grandparents’ affective and spatial responses to domestic violence. Children’s Geographies 17(5): 514-526.

Reeser, T. & Gottzén, L. (2018) Masculinity and affect: New possibilities, new agendas. NORMA: International Journal for Masculinity Studies 13(3/4): 145-157. 

Gottzén, L. (2017) Monsters in the closet: The affective spaces of (not) coming out as a violent man. ACME: An International Journal for Critical Geographies 16(3): 528-547.

Åkerlund, N. & Gottzén, L. (2017) Children’s voices in research on children exposed to intimate partner violence: a critical reviewNordic Social Work Research 7(1): 42-53.

Gottzén, L. (2015) Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens monstruösa framtid. Tidskrift för genusvetenskap 36(1/2): 7-27.

Gottzén, L. (2013) Skam, maskulinitet och respons på mäns våld mot kvinnor. Socialvetenskaplig tidskrift 20(2): 75-92.

Gottzén, L. & Kremer-Sadlik, T. (2012) Fatherhood and youth sports: A balancing act between care and expectations. Gender & Society 26(4): 639-664.

Gottzén, L. & Jonsson, R. (red.) (2012) Andra män. Maskulinitet, normskapande och jämställdhet​. Malmö: Gleerups.

Forskningsprojekt