Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kari TrostUniversitetslektor

Om mig

Universitetslektor, Docent

 

Nyckelord

Personorienterade ansatser, mixed metoder, IPA, kvantativmetod, statistik, profiler, föräldra-barn relationer, skolan, utvecklingspsykologi/utvecklingsvetenskap, lärarutbildning, specialpedagogik, ungdomsperspektiv, mental hälsa, sociala interaktioner, ungdoms konsumption

Undervisning

Har expertkunskap inom

  • Teori och metod: Mixed metoder inklusive person-orienterad metodologi
  • Utvecklingspsykologiska / pedagogisk psykologika teorier 
  • Föräldrar-barn-skolpersonal relationer
  • Positiv ungdomsutveckling
  • Identitet & youth consumerism
  • Ungdomars hälsa, välmående och skolframgång

Jag har undervisningserfarenhet  inom socialpsykologi, utvecklingspsykologi, positiv psykologi, arbetspsykologi, gerontologi, personlighetspsykologi, personorienterad metodik, kvantativ metod, mixed metoder, statistik, teorier om lärande, forskningsmetod, vetenskaplig skrivande, lärarutbildningskärnan kurser, utvecklingsvetenskap, pedagogisk psykologi, forskningsdesign och statistik. Jag föreläser även kring person-orienterade forskningsansatser ur ett holistiskt perspektiv. Jag är eller har varit ansvarig för flera kurser från grund till avanserad nivå med kollegor vid Stockholms universitet. Vidare är jag handledare och examinator för uppsatser inom olika områden på grund-, master- och doktorandnivå.

Forskning