Stockholms universitet logo, länk till startsida

Kurt Villads JensenProfessor

Om mig

Professor i medeltidshistoria vid Historiska institutionen och föreståndare för Centrum för medeltidsstudier.

Forskning

  • Korståg och krigshistoria
  • Kulturmöten på medeltiden
  • Kyrko- och teologihistoria
  • Komparativ undersökningar av nordisk och iberisk historia

Pågående forskning

Baltiske korståg, omvändelse och sakralisering av landskap, krig och teologi, skandinavisk medeltidshistoria.

Krig og korstog

Hvordan blev krig forstået og argumenteret i middelalderen, især i højmiddelalderen? Udgangspunktet er de klassiske teorier om bellum justum fra Augustin til skolastikerne og senere, suppleret med radikaliseringen og den nye anvendelse af gammeltestamentlig ’udryddelsesteologi’ fra sidste halvdel af 1000-tallet. Nogle argumenter er formalistiske og principielt kontekstuafhængige, andre er følelser som fx vrede på Guds vegne og skifter ofte fra situation til situation. Begge former for argumenter begrundes teologisk, men anvendes i både teologiske, juridiske og historiske/skønlitterære tekster fra middelalderen.

Sakralisering af landskab

Den militære erobring af de vantros land var kun det første lille skridt på vej mod at omvende den lokale befolkning til kristendommen. Den måtte nødvendigvis blive fulgt op af en langsom, men radikal ændring af de fysiske omgivelser og af den mentale opfattelse af de fysiske omgivelser. Landskabet blev fyldt med nye symboler, der kom kors alle vegne. Ny arkitektur, nye lugte, nye farver og billedprogrammer blev introduceret, og kirkeklokker og salmesang ændrede lydbilledet totalt. Tidens rytme blev kristnet med nye helligdage og en lineær tidsopfattelse, der pegede mod dommedag. Projektet undersøger, hvordan landskabet blev ændret konkret, men også mentalt fra at være lokalt eller regionalt afgrænset til at blive en del af det store, kristne fællesskab.

Østersøkorstog

Et kapitel til Cambridge History of the Crusades om Østersøkorstogene fra de første omkring 1100 til Reformationstiden, og geografisk fra det vestlige Holsten til Finland i Øst. Sammen med Torben K. Nielsen, Ålborg Universitet.

Skandinavisk middelalder

En bog på engelsk om skandinavisk middelalder, sammen med Kirsi Salonen, Turku Universitet.