Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sandra KarlssonLektor

Om mig

Fil.dr.

Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap

Sandra Karlsson är sedan 2014 doktorand i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning på barns levda rättigheter och vardagspolitik under asylmottagandet för familjer i Sverige.

Tidigare erfarenheter

Sandra har en master i mänskliga rättigheter och en kandidat i socialantropologi och har både teoretisk och praktisk erfarenhet av att arbeta med rättighetsfrågor och barnperspektiv. Sandra har bland annat arbetat med frågor som rör barns socioekonomiska förutsättningar, barn i utsatta livssituationer och jämlikhetsfrågor samt varit engagerad i asylsökande barnfamiljers situation i Sverige. Sandra är även medförfattare till en grundbok i mänskliga rättigheter och har skrivit delar av en rapport till FN om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Utöver detta har Sandra som ledamot i Nätverket för Barnkonventionen arbetat med fokusgrupper för barn för att lyfta barns upplevelser av rättigheter i Sverige samt föreläst om Barnkonventionen i olika sammanhang.

Undervisning

Barns uppväxtvillkor, etiska möten och livsfrågor i förskolans vardag, Förskollärarprogrammet.

Sociala relationer, Lärarprogrammet.

Culture; Globalization and Childhood, fristående kurs.

Handledning av självständigt arbete.

Forskning

Avhandlingsprojekt

 

Avhandlingens titel: Children's lived rights: The everyday politics of asylum-seeking children

Det övergripande syftet med avhandlingen är att genom en etnografisk ansats undersöka asylsökande barns erfarenheter och perspektiv när de befinner sig i det svenska asylmottagningssystemet för barnfamiljer.

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett utforskande av barns rättigheter i dess levda form genom barnens politiska agens i förhållande till praktiker och relationer i skola och asylboende.

Metodologiskt vilar avhandlingen på ett årslångt etnografiskt fältarbete samt deltagande metoder med barn i åldrarna 6-12 år. Den teoretiska ansatsen förhåller sig till en bred definition av politik och hur barns vardagliga handlande kan förstås som politiskt samt hur detta i sin tur kan bidra till en analys av barnens levda rättigheter. 

Denna sammanläggningsavhandling omfattar tre studier som fokuserar på tre arenor som barnen själva identifierade som viktiga, nämligen hem, lek och skola. Dessa studier är publicerade i tidskrifterna Childhood, Children's Geographies och Children & Society

Huvudhandledare: Karin Aronsson

Handledare: Nihad Bunar

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

ForskningsområdeBarn- och ungdomar i utsatta livssituationer

Publikationer i urval

Hansén, J (red), Karlsson, S, Massarsch, A, Robertsson, L & Strand. U. (2010). Människorätt: Grundbok om mänskliga rättigheter. Premiss förlag. 9789185343935

Bidrag i "Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljnings av FN:s kvinnokommittés rekommendationer". Rapport på uppdrag av Sveriges Kvinnolobby.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • "They cry,cry, they want to go to school"

  2019. Sandra Karlsson. Children & society 33 (5), 429-442

  Artikel

  This study illustrates how asylum‐seeking children, through articulated emotions, respond to being affected by experiences that enhance or restrict their sense of belonging. The findings show that, owing to power structures and relations, the children's sense of belonging was made uncertain by temporal, situational and relational boundaries of belonging. However, through their articulations, the children also contested these boundaries. The study argues that the children were moved by their structural situatedness and that their articulated emotions demonstrated their micro‐politics. The study also visualises how children may be affected when their rights are not realised in their lived forms.

  Läs mer om "They cry,cry, they want to go to school"
 • ‘Do you know what we do when we want to play?’ Children’s hidden politics of resistance and struggle for play in a Swedish asylum centre

  2018. Sandra Karlsson. Childhood 25 (3), 311-324

  Artikel

  This study explores how children navigate institutional regulation at an asylum centre and how their political acts of resistance are expressed through their struggle to access play. It shows that the children used tactical awareness to identify the displayed strategies of the institutional regulation, which was conditional for their development of tactical acts, through which they handled that regulation. The children’s political acts of resistance and struggle for play, which were hidden to the institution, demonstrated how they claimed their right to play, although this right was still structurally denied. Consequently, their politics is a politics of impediment.

  Läs mer om ‘Do you know what we do when we want to play?’ Children’s hidden politics of resistance and struggle for play in a Swedish asylum centre
 • ‘You said “home” but we don’t have a house’ – children’s lived rights and politics in an asylum centre in Sweden

  2019. Sandra Karlsson. Children's Geographies 17 (1), 64-75

  Artikel

  This study explores children’s lived rights and articulated politics in the context of housing underpinned by their lived experiences in an asylum centre in Sweden. The findings reveal a discrepancy between the children’s articulated standpoints, where well-being is connected to having a home, and their lived experiences of lacking conditions for both house and home at the asylum centre. This discrepancy enables demonstration of the children’s articulated politics, as they criticize conditions, practices and relational aspects they experience as constraining their well-being at the asylum centre. Thereby, the children themselves identify the structural denial of their right to conditions for well-being and adequate housing. They also express what conditions for well-being should be accessible to them, which is interpreted here as their making rights claims when their formal rights are not fulfilled.

  Läs mer om ‘You said “home” but we don’t have a house’ – children’s lived rights and politics in an asylum centre in Sweden
 • Relative Justice?

  2010. Sandra Karlsson, Kjell-Åke Nordquist.

  Since the end of the cold war there has been a significant change in the nature of violent conflicts. Today most armed conflicts in the world are internal and start as internal struggles within a state. Because of the nature of the conflict former enemies in so called post-conflict situations then find themselves facing the challenge of rebuilding trust and respect after a long history of violence in order to be able to find a way to build a peaceful future together. One of the great challenges in these post-conflict contexts is the pursuit of justice with the aim of giving the victims redress after being subjected to severe violations so that their human dignity is restored. However, the meaning of “justice” varies and corrective justice can be retributive with a focus on prosecution and punishment of the offender or it can be restorative with the rebuilding of relationships and social harmony. In the Western world the tendency is to look at justice in a retributive dimension and the international community has through the establishment of international criminal courts and tribunals tried to enforce this approach to justice as a universal one. Nevertheless, some post-conflict societies have for different reasons turned their attention to restorative approaches to justice in forms of local and informal justice mechanisms. These two approaches to justice are investigated and analyzed in this study in order to find out in what way both of these methods can be understood to respect the Human Rights. In order to answer the research questions a theoretical analysis is combined with the empirical material presented in the case study of Uganda. The study thereafter can conclude that there are both weaknesses and strengths in both of the justice approaches and the methods that are used to promote them. The main challenge arises from the lack of empirical investigation among the victims themselves in order to find out in what way the people who have been subjected to Human Rights abuses understand justice and in what way they will prefer to get redress.

  Läs mer om Relative Justice?

Visa alla publikationer av Sandra Karlsson vid Stockholms universitet