Stockholms universitet logo, länk till startsida

Staffan BergwikProfessor

Om mig

Jag disputerade 2005 och är professor i idéhistoria. Innan jag kom till Stockholms universitet 2014 var jag verksam vid Uppsala universitet (1999-2013) och Göteborgs universitet (2013-2014).

Undervisning

Min undervisning inkluderar introduktionskurser i den moderna tidens idéhistoria samt kurser på kandidat- och avancerad nivå. Tematiskt har jag undervisat i idéhistoria, kulturhistoria, mediehistoria och vetenskapshistoria. Jag har också ett stort intresse för undervisning i historievetenskaplig teori och metod och har utvecklat flera kurser på detta tema på kandidat- och avancerad nivå. Jag har undervisat såväl humaniorastudenter som civilingenjörs- och naturvetarstudenter. De senare har jag framförallt undervisat i teknik- och vetenskapsstudier (STS).

Idéhistoria som forskningsområde.

Forskning

Min forskning och undervisning behandlar naturvetenskapernas kulturhistoria under 1800- och 1900-talen. Bland mina forskningsintressen finns frågor om vetenskap och media, sinnes- och känslohistoria samt genus och naturvetenskap.
För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet ”Från ovan: Sven Hedins expeditioner och världen i överblick 1900-1935”, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Projektet behandlar globala visioners genealogi utifrån Sven Hedins expeditioner till Asien. Det behandlar hur Hedin i text och bild skapade utsiktspunkter från ovan, samt hur dessa utsiktspunkter formade nya sinnesförnimmelser. Projektet visar hur sinnesförnimmelser skapades genom medietekniker som framställde stora geografiska mönster, och gjorde anspråk på en vetenskaplig förståelse av dessa. En kort beskrivning av projektet kan du hitta här. I januari 2017 arrangerade jag också workshopen ”From above: On a scientifically privileged position” vid Kungliga vetenskapsakademien. Här är en beskrivning av mötet.

Jag har i ett tidigare projekt studerat genusstrukturer i svensk naturvetenskap under 1900-talets första hälft: denna forskning har behandlat kvinnor som outsiders i vetenskap men också familjens historiska roll för naturvetenskaplig verksamhet. En grundläggande fråga är hur vi kan förstå kön, makt och informella nätverk i naturvetenskapernas historia. Projektet utmynnade i artiklar i Isis, Science in Context, Centaurus och Lychnos samt i antologin Domesticity in the Making of Modern Science (Palgrave MacMillan, 2016). Jag har sammanfattat projektetet i monografin Kunskapens osynliga scener: Vetenskapshistorier 1900-1950 (Makadam, 2016).

Tidigare har jag också skrivit om vetenskapernas mediehistoria och om naturvetenskaplig undervisning i historiskt perspektiv. Mellan 2013 och 2018 arbetar jag i forskningsprogrammet ”Science and Modernization” vid Kungliga vetenskapsakademien. För mer information om detta se: http://vetenskapshistoria.wordpress.com/ 

 

Publikationer:

Monografier

Kunskapens osynliga scener: Vetenskapshistorier 1900-1950 (Göteborg: Makadam, 2016)

Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930-1970 (Lund: Arkiv, 2005).

Redaktörskap

Domesticity in the making of modern science (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2015), eds Staffan Bergwik, Don Opitz & Brigitte van Tiggelen

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137492722

Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014) red. Staffan Bergwik, Anders Houltz, Magnus Rodell & Michael Godhe.

Artiklar (senaste 10 åren)

"Elevation and emotion: Sven Hedin's mountain expedition to Transhimalaya 1906-1908", Centaurus: An international journal of the history of science and its cultural aspectshttps://doi.org/10.1111/1600-0498.12298

Open access: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1600-0498.12298

”Standing on whose shoulders? A critical comment on the history of knowledge”, Forms of Knowledge: Developing the history of knowledge (Lund: Nordic Academic Press, 2020). Samförfattad med Linn Holmberg, Stockholms universitet.

”Kunskapshistoria: Nya utsikter?”, essärecension av Johan Östling m.fl. (red.) Knowledge in CirculationScandia, vol. 84, nr. 2, 2018.

https://journals.lub.lu.se/scandia/article/view/18666

Essäerna ”Spelet om Nordenskjöld”, ”Det hopklistrade panoramat” och ”Arrhenius i sessionssalen”, i Kunskaper i rörelse: Vetenskapsakademien i det moderna Sverige, red. Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich (Göteborg: Makadam, 2018)

http://www.makadambok.se/produkt/kunskap-i-rorelse-kungl-vetenskapsakademien-och-skapandet-av-det-moderna/

”Panoramic visions: Sven Hedin in ’Transhimalaya’ 1906-1909”, The power of the In-between: Intermediality as a tool for Aesthetic Analysis and Critical Reflectioneds. Sara Callahan, Magdalena Holdar, Christer Johansson & Sonya Pettersson (Stockholm: Stockholm University Press, 2018).

https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/10.16993/baq/

”Att formulera en fråga som går att besvara: Hur undersöker man känslors historia”, Historia i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2016), red. Peter Josephson & Frans Lundgren.

https://www.studentlitteratur.se/#9789144114132/Historia+i+praktiken

“Father, Son and the Entrepreneurial Spirit: Otto Pettersson, Hans Pettersson and early twentieth century inheritance of oceanography”, Domesticity in the making of modern science (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2016), eds Staffan Bergwik, Don Opitz & Brigitte van Tiggelen

“Introduction: Domesticity and the Historiography of Science”, Domesticity in the making of modern science (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2016), eds Staffan Bergwik, Don Opitz & Brigitte van Tiggelen. Samförfattad med Opitz och van Tiggelen

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137492722

”A Fractured Position in a Stable Partnership: Ebba Hult De Geer, Gerard De Geer and Early Twentieth Century Swedish Geology”, Science in Context, 27: 3, September 2014.

https://www.cambridge.org/core/journals/science-in-context/article/a-fractured-position-in-a-stable-partnership-ebba-hult-gerard-de-geer-and-early-twentieth-century-swedish-geology/021CF6F5772DC9E1261A95142FB99D99

“An Assemblage of Science and Home: The Gendered Lifestyle of Svante Arrhenius and Early TwentiethCentury Physical Chemistry”, Isis, 105: 2, June 2014.

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/676567

”Inledning”, Staffan Bergwik, Anders Houltz, Magnus Rodell & Michael Godhe (red) Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014) (tillsammans med Houltz, Rodell & Godhe).

”Ljus över mörka vatten: Gustaf Dalén, ingenjörskonsten och etableringen av det moderna Sverige”, i Staffan Bergwik, Anders Houltz, Magnus Rodell & Michael Godhe (red) Svensk snillrikhet? Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (Lund: Nordic Academic Press, 2014).

”Kunskapskulturer: Överföringar mellan kulturforskning och vetenskapsstudier”, Kulturella perspektiv, årg. 22 (2013), nr. 1.

”Humanvetenskaperna och den sammansatta världen”, Thomas Karlsohn & Tomas Forser (red) Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter (Göteborg: Daidalos, 2013).

”The Historicity of the Physics Class: Enactments, Mimes and Imitation”, Cultural Studies of Science Education, April 2013. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11422-013-9497-4#page-1

”Geokronologins gemenskaper: Partnerskapet Ebba Hult och Gerard De Geer”, Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (red) Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten (Umeå: Borea, 2011)

”Networks, marginality and fractured identities: The history of women in science and feminist science studies”, i Never Mind the Gap! Gendering Science in Transgressive Encounters, Martha Blomqvist & Ester Ehnsmyr (eds) (Uppsala: Center for Gender Research, 2010).

”Företagare, forskare eller fröken?", i Kvinnors företagande - den verkliga framtidshistorien, Centrum för näringslivshistorias skriftserie "Centrum för näringslivshistoria presenterar" (Bromma, 2009).

”On the outskirts of physics: Eva von Bahr as an outsider within in early twentieth century Swedish experimental physics”, i Centaurus: An International Journal of the History of Science and its Cultural Aspects, vol 51 (2009), issue 1.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0498.2008.00136.x

Artiklar i dagspress etc

"Coronakrisens tidsskalor", gästblogg Humtank, 11 maj 2020: http://humtank.se/coronakrisens-tidsskalor/

”Därför har människan alltid velat se jorden litegrann från ovan”, essä på ”Helsidan” Dagens nyheters kultursidor, 13 november 2015: https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-har-manniskan-alltid-velat-se-tillvaron-lite-grann-fran-ovan/

“Så blev en fattig kvinna odödlig genom sina celler”, essä på “Helsidan” Dagens Nyheters kultursidor, 9 november 2011: https://www.dn.se/kultur-noje/sa-blev-en-fattig-kvinna-ododlig-genom-sina-celler/

”Höga toner utan kunskap”, Feministiskt perspektiv, nr 4, januari 2014.

”Vad ska vi göra med mormors glasögon?”, Feministiskt perspektiv, nr 23, juni 2013.

”Astronauten som kom ut ur garderoben efter döden”, Feministiskt perspektiv, nr 37, sept 2012.

 

Forskningsprojekt