Stockholms universitet logo, länk till startsida

John BjörkmanTimlärare

Om mig

Studier i idéhistoria, filosofi, språkteori & kulturanalys, religionsvetenskap och historia (Södertörns högskola och Stockholms universitet, 2004-2010).

Doktorand i idéhistoria sedan 2012.

Forskning

Avhandlingsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt är syftet att studera arbetarradikaliseringens Stockholmsmiljöer kring revolutionsåret 1848. Det rör sig om föreningar som Skandinaviska sällskapet, Stockholms Arbetarförening och Per Götreks hemliga kommunistiska krets, tillsammans med en handfull kortvariga arbetartidningar. Jag tittar på det politiska identitetsformeringsarbete som pågick i dessa kretsar och på de reaktioner som detta gav upphov till i den bredare offentligheten. Särskilt fokus är på hur begreppen kommunism och socialism under 1840-talet introducerades och togs i anspråk som etiketter för politiska identiteter - från vissa håll som namn på ett växande Vi och från de flesta andra håll som namn på de hotfulla Andra - samtidigt som de kom att knytas till den nya sociala kategorin arbetarklassen.

I sociologiska termer fanns det ingen arbetarklass att tala om i Sverige under 1840-talet och idéhistoriskt går det inte att se någon utbredd kunskap om tidens kommunistiska och socialistiska läror. Men arbetarklassen som diskursivt handlingssubjekt bröt fram i Sverige vid denna tid och begreppen kommunism och socialism fick en intensiv närvaro som positioneringsmarkörer och identitetspolitiska resurser. Jag analyserar hur detta gick till.

Teoretiskt kombinerar jag ett konfliktperspektiv hämtat från den retoriska traditionen med en modell för sambandet mellan diskursiva känslor och kollektiva identiteter. Empiriskt anknyter jag till ett flertal forskningsfält och förväntar mig kunna ge fördjupade och delvis nya svar på problem som rör hur den sociala frågan tog form i Sverige och politiserades som ett sammanhängande problemkomplex, hur den svenska arbetarrörelsens tidiga historia ska bedömas och hur de blodiga upploppen i Stockholm under den europeiska revolutionen år 1848 kan förklaras.

Handledare

Inga Sanner och Bosse Holmqvist

Intresseområden

De moderna politiska ideologiernas framväxt, de europeiska revolutionerna 1848, ideologiernas idéhistoria, utopistudier, kritisk teori, ideologiteori, identitetsteori.  

Publikationer

  • 2014: "När rätten och sanningen är i skärvor: om liberalismens stärkta ställning efter decennier av upplysningskritik" i Burman, Anders & Inga Sanner (red.), Upplysningskritik: till Bosse Holmqvist. Stockholm/Höör: Symposium Brutus Östlings bokförlag.
  • 2015: "Louis Althusser: kommunist, mördare och underkastelsens filosof" i Finsk tidskrift, nr. 2. 
  • 2015: "Rapport från undergångsfantasiernas Sverige" i Finsk tidskrift, nr. 7-8. 
  • 2015: Recension av Lettevall, Rebecka & Kristian Petrov (red.), Critique of cosmopolitan reason: timing and spacing the concept of world citizenship, i Lychnos.
  • 2016: "Svar på frågan: vad hände år 1848?" i Fronesis, nr. 52-53.
  • 2016: "Falnande socialdemokratisk glöd och raseriets nya härdar", recension av Ljunggren, Jens, Den uppskjutna vreden: socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet Nya Argus, nr. 8.
  • 2016: Recension av Burman, Anders, Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi, i Respons, nr. 6.

Idéhistoria som forskningsområde.