Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Gunilla Margaretha Almström PerssonUniversitetslektor

Om mig

Min forskning och min undervisning rör samtida språkbruk. Frågor som jag framför allt adresserar rör språket som påverkanmedel. Något som intresserar mig särskilt är påverkan genom berättelser med referenser till gemensamma erfarenheter. Mina studieobjekt är olika former av medier: tidningsreportage, tv:s pratshower och sociala medier. Som en röd tråd genom mina arbeten går förståelsen för ett alltmer informaliserat offentligt rum. Jag driver för tillfället mitt andra projekt om myndighetskommunikation i sociala medier, Krisinformation.se på Twitter. Samtidigt avslutar jag ett arbete om politikers retoriska strategier i tv:s pratshow Skavlan. Ett påbörjat projekt handlar om små berättelser i SvT:s nya programformat Tal till nationen som sändes riksdagsvalet 2018. Under de senaste åren har jag tillsammans med kolleger från andra discipliner byggt upp ett tvärvetenskapligt nätverk Språk och politik och deltar i arbetet med Stockholms universitets framtida forskningsområdet Språk och makt. En alldeles särskilt viktig fråga för mig är att svensk skola ska lära ut kritiskt tänkande som något som är mer än källkritik.

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak i retorik - praktisk och teoretiskt analytisk - men även i kritisk diskursinriktad textanalys samt på skrivkurser. Undervisningen rör i stor utsträckning lärarutbildningar, den fristående kursen Praktisk retorik samt teman på kandidatnivå, såsom krisinformation, diskursanalys och kritisk retorik. Inom forskarskolan Språk och makt har jag undervisat om propagandistiskt språkbruk på kursen Ordets makt. Jag håller även kurser om muntlig praktisk retorik för forskare: presentera på konferens, moderaterar debatter och att göra en 5-minuterspitch. På institutionen är jag ansvarig för utveckling och fortbildning inom retorik. Ett särskilt utvecklingsansvar rör lärarutbildningarna inom den så kallade utbildningspedagogiska kärnan. För lärarstudenter vurmar jag särskilt för deras professionsinriktade muntliga undervisning samt det akademiska skrivandet och det kritiska tänkandet i skolan som ligger till grund för detta.

Jag är medförfattare till kursboken Språk i samspel. Retorik för pedagoger för lärarstudenter https://www.adlibris.com/se/bok/sprak-i-samspel-retorik-for-pedagoger-9789163920882

Forskning

Min forskning är inriktad mot språk och påverkan framför allt i informella offentliga sammanhang. Den påverkan som jag undersöker handlar om referenser till andras och egna erfarenheter. Goda exempel på detta är påverkan genom berättande och ögonvittnesskildringar, något som jag diskuterar i min avhandling Perspektiv i polisprotokoll, artikeln Det politiska reportaget och i den pågående studien Politikers mikroberättelser i SvT:s ”Tal till nationen”. Mina studier utgår från de informella diskurser som till exempel politiker som deltar i TV:s pratshower eller myndigheters krisinformation i sociala medier.

Språk och påverkan

Jag intresserar mig för det komplexa propandabegreppetbland annat genom en studie av DDR:s utlandspropaganda, där min uppmärksamhet riktats mot reportagegenren och hur dialoger och ögonvittnesskildringar, evidentia, kan användas propagandistiskt i syfte att bygga upp så kallade överideologiska myter.

En annan studie som flätar samman påverkan med informella diskurser ytterligare rör politikerrollen i samtalen i TV:s pratshow Skavlan. Den samtida medie- och retorikforskningens idé om politikern som en "en vanlig person som framställer sig som den hen är" diskuteras i relation till teorier om roller och självpresentation. Samtalets retorik i koppling till samhällsförändringar aktualiseras i den här studien, något som jag skrivit om tidigare.

Myndigheters kriskommunikation i sociala medier

Det här är ett projekt som rör hur Krisinformation.se kommunicerade med medborgare på Twitter under terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Projektet knyter an till traditionen av myndighetsspråksforskning, men även till sociala medierspråk, krisinformation och påverkan.

Jag kommer under hösten 2019 fortsätta mitt arbete om Krisinformation på Twitter. Se länken nedan:

https://www.su.se/svefler/om-oss/nyheter-press-media/det-finns-inte-ett-sociala-medier-spr%C3%A5k-stipendium-ur-wellanders-fond-till-gunilla-almstr%C3%B6m-persson-1.440460

Berättelser, skönlitteratur och språk

Avhandlingen Perspektiv i polisprotokoll bidrar med ett metodförslag till hur perspektiv kan analyseras i berättelser. Materialet är skrivna polisförhörsprotokoll som analyseras utifrån narratologiska teorier liksom kognitiv semantiks teorier om rumsadverbial.

I en artikel om förhör i polisromaner arbetar jag i stället med teorier om asymmetriska samtal och applicerar dem på moderna svenska polisromaner. En ännu opublicerad artikel från en internationell konferens kretsar kring intertextualitet i flickböcker med särskilt fokus på Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump.

Samarbeten

Jag sitter i styrgrupperna dels för den tvärvetenskapliga nätverket Språk och politikhttps://sprakochpolitikblog.wordpress.com/ dels för det framtida forskningsområde vid Stockholms universitet Språk och makt https://www.su.se/slabafinety/forskning/spr%C3%A5k-och-makt. Styrgruppen för Språk och politik har deltagit i Stockholms universitets profilseminarier 21 november 2017 med titeln Språk och politik och kommer att delta i ytterligare ett profilseminarium den 24 september 2019 Berättelsens funktion i det politiska/demokratiska samhället

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • Det politiska reportaget

  2018. Gunilla Almström Persson. Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola 6, 161-177

  Artikel

  This paper use rhetorical criticism methodology when investigating linguistic and rhetorical means in the reportage genre. The concept of eye-witness is explored in six reportage from the GDR-propaganda published in 1962. Through analysis of dialogue and perception in text, the notion of presence is discussed. An assumption is that presence in text can be of paramount importance for the technique of persuasion. It  is claimed that presence might be communicated though dialogues. However the main impact of presence is connected to the perceptivity of the narrator. Values and arguments are highly emphasized when detailed descriptions are experienced by the narrator. Consequently the con- clusion of the analysis is associated with the rhetorical concept evidentia. Finally it is claimed that the GDR-propaganda use reportage from industries and construction sites to show western countries the advan- tages of East German version of socialism. The concept of political myth is introduced and is in the final discussion connected to the myth of technical development and the myth of progress. The theoretical frame- work consists of rhetoric, linguistics, and literary studies.

  Läs mer om Det politiska reportaget
 • Perspektiv i polisprotokoll

  2009. Gunilla Almström Persson (et al.).

  Avhandling (Dok)

  The subject of this study is perspective in police reports. The overall aim is to introduce new tools for analysing perspective in written narratives. The material consists of reports based on different accounts of the same conflict from a number of people (the suspect, the injured part and witnesses), that is, different versions of the same sequence of events. The study begins with a theoretical discussion of perspective in literary texts and of some characteristics of the police reports examined. Two tools are developed to analyse linguistic means for identifying perspective.

  The first analytical tool can be placed within the framework of cognitive semantics. Analysis here concerns seeing space differently and having different limits in one’s way of experiencing the sequence of events. This conceptualisation of the focaliser (the person whose perspective is reported) is realised in the text through certain spatial expressions associated with the concept of centre. To analyse the centres chosen, the image schema centre–periphery is used in examining instances of the adverbs fram and bort and their derivations.

  The second analytical tool can be placed within the theoretical framework of dramaturgy. Analysis here concerns perceiving the dramatic development of events differently, that is, dramatic patterns in the different versions of the conflict and which character is given the most active role in it. The differences can be seen in the focaliser’s choice of events and how aggression is consciously or unconsciously described in terms of how different characters cause the conflict to escalate.

  The hypothesis being tested is whether the suspect’s perspective is discernible in the report of the suspect’s account. The hypothesis is confirmed. The study shows that the tools introduced work successfully in the analysis of perspective. Both analyses yield results, which in both cases can be validated.

  Läs mer om Perspektiv i polisprotokoll

Visa alla publikationer av Gunilla Margaretha Almström Persson vid Stockholms universitet