Stockholms universitet logo, länk till startsida

Karin Elisabet DirkeDocent, universitetslektor

Om mig

Jag är docent i idéhistoria. Min forskning rör sig framför allt inom human/animal studies och miljöhumaniora. Jag leder det tvärvetenskapliga forskningsnätverket HAS@SU (Human/Animal-studies at Stockholm university) och har tillsammans med kollegor inom andra ämnen grundat Stockholm University Evironmental Humanities Network. Från ht 2018 och två år framåt driver vi Humanistiska fakultetens forskarskola i Miljöhumaniora.

Forskning

Avhandlingen som publicerades år 2000, handlar om den svenska djurskyddsrörelsens uppkomst och utveckling 1875-1920. Jag har därutöver publicerat artiklar om antropomorfism och människans relation till djur av olika slag, från insekter till hundar. Jag har särskilt intresserat mig för möten mellan människor och andra arter och hur dessa beskrivs historiskt i press, faktatext och skönlitteratur. Min forskning rör sig från 1700-talet till och med 1900-talet men framför allt har jag sysslat med 1800-talet. Jag har skrivit om synen på varg och andra stora rovdjur, senast i en artikel i boken Shared Lives of Humans and Animals; Animal Agency in the Global North (Routledge; 2017). Just nu arbetar jag med jakten och dess meningsskapande processer i historien, ett intresse som kommer att utmynna i framtida publikationer.

Idéhistoria som forskningsområde.

Forskningsprojekt

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

  • From pest to pet

    2020. Nora Schuurman, Karin Dirke. Trace: Journal of Human-Animal Studies 6 (1), 2-25

    Artikel

    The ways in which the end of life of an animal is understood and undertaken depend on the category of the animal and its position in relation to humans. In this paper, we explore how transformations in human–animal relationality, including practices and cultural conceptions about animals become apparent in the norms and practices regarding the killing of animals. We focus here on rats and cats, species whose position in society has always been liminal, especially between the category of pet and that of pest but also between wild and domesticated. Rats and cats have co-existed with each other and with humans since a very long time and the three species have co-evolved in a constant dance of mutual interests and conflicts. The shared history of this multispecies network reflects in many ways how humans have related to animals in different historical and spatial contexts and how these relations have transformed. By discussing the entanglement of rats, cats and humans in the close connection between caring and killing we wish to highlight the ways in which human–animal relations are manifested in the North of Europe during the 20th century. The specific context of the study is Sweden and Finland, countries that share similar history and cultural characteristics. In our analysis we draw from various data collected in both countries, including written narratives from an nationwide writing collection and historic documents such as the journals of animal welfare societies and documents concerning the extermination of rats.

    Läs mer om From pest to pet

Visa alla publikationer av Karin Elisabet Dirke vid Stockholms universitet