Hur tillgängliga är webbplatserna?

Webbplatserna inom domänen su.se är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 juli 2021.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss på webbtillganglighet@su.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatserna uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är text

 • Alt-text visas inte på vissa bilder. (WCAG 1.1.1 A)

Dokument

 • Webbplatserna har en del dokument (pdf) som inte uppfyller kraven. 

Rörlig bild och ljud

 • Det finns rörligt material som är publicerat före 23 september 2020 som inte är undertextat. (WCAG 1.2.1 A och 1.2.2 A)

Navigation

 • Det finns dolda element som har fokuserbart innehåll (WCAG 9.2.4.7 A)

Information och relationer

 • Det finns sidor som innehåller tomma behållarelement (WCAG 1.3.1 A)
 • Rubriker är inte korrekt strukturerade. (WCAG 2.4.10 AAA)
 • Det saknas text i rubriken på några ställen. (WCAG 1.3.1 A)
 • Element-ID är inte unika. (WCAG 4.1.1 A och WCAG 1.3.1 A)
 • På webbplatserna använder vi inte landmarks eller aria-label helt korrekt. (WCAG 1.3.1 A)

Förändring av textstorlek

 • På vissa ställen klipps text av när den storleksändras (WCAG 1.4.4 AA)
 • På vissa sidor går det inte att zooma in eller storleksanpassa innehållet (WCAG 1.4.4 AA)

iFrame

 • Det saknas beskrivning för en iFrame. (WCAG 4.1.2 A)

Syftet med en länk

 • På vissa ställen används samma länktext för olika destinationer. (WCAG 2.4.4 A)
 • Det finns länkar som enbart är urskiljbara med färg (WCAG 1.4.1 A)

Kontrastfel

 • Vi har några förekomster av kontrastfel på webbplatserna. (WCAG 1.4.3, AA)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tekniska tillgänglighetsproblem senast den 31 juli 2022 samt att kontinuerligt arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Stockholms universitet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av SU:s webbplatser enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder. Stockholms universitet har inte resurser eller organisation för att utföra följande:

 • Anpassa kartor för navigering med ett finger. Detta skulle innebära att vi behöver göra större teknisk anpassning av infogade kartor än vad vi har möjlighet till. 
 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning). 
Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2021.
Redogörelsen uppdaterades senas den 11 november 2021.