Hur tillgängliga är webbplatserna?

Webbplatserna inom domänen su.se är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 juli 2021.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss på webbtillganglighet@su.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatserna uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är text

 • Alt-text visas inte på vissa bilder. (WCAG 1.1.1, A)

Dokument

 • Webbplatserna har en del dokument (pdf) som inte uppfyller kraven. 

Rörlig bild och ljud

 • Det finns rörligt material som är publicerat före 23 september 2020 som inte är undertextat. (WCAG 1.2.1, A och 1.2.2, A)

Information och relationer

 • HTML används för att formatera innehållet på några ställen. (WCAG 1.3.1 A)
 • Rubriker är inte korrekt strukturerade. (WCAG 2.4.10 AAA)
 • Det saknas text i rubriken på några ställen. (WCAG 1.3.1 A och WCAG 2.4.10 AAA)
 • Den lokala länkdestinationen finns inte. (WCAG 1.3.1 A)
 • Element-ID är inte unika. (WCAG 4.1.1 A och WCAG 1.3.1 A)
 • Taggen Bold används för att formatera text på några ställen. (WCAG 1.3.1 A)
 • Taggen ”u” används för att formatera text. (WCAG 1.3.1 A)
 • På webbplatserna använder vi inte landmarks eller aria-label helt korrekt. (WCAG 1.3.1, A)

iFrame

 • Det saknas beskrivning för en iFrame. (WCAG 4.1.2 A)

Syftet med en länk

 • På vissa ställen används samma länktext för olika destinationer. (WCAG 2.4.4 A och WCAG 2.4.9 AAA)

Kontrastfel

 • Vi har några förekomster av kontrastfel på webbplatserna. (WCAG 1.4.3, AA och WCAG 1.4.6 AAA)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tekniska tillgänglighetsproblem senast den 31 juli 2021 samt att kontinuerligt arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Stockholms universitet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av SU:s webbplatser enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder. Stockholms universitet har inte resurser eller organisation för att utföra följande:

 • Anpassa kartor för navigering med ett finger. Detta skulle innebära att vi behöver göra större teknisk anpassning av infogade kartor än vad vi har möjlighet till. 
 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning). 
Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2020.