Arbetet med att utse Nobelpristagarna i kemi och fysik samt ekonomipristagaren leds av tre priskommittéer vid Kungl Vetenskapsakademien (KVA). Ordföranden för kommitten för priset i fysik liksom sekreterarna i kommittéerna för priserna i kemi och ekonomisk vetenskap är professorer vid Stockholms universitet. Ytterligare forskare vid universitetet ingår i de tre kommittéerna vid KVA eller är ledamöter i Svenska Akademien som utser litteraturpristagarna.

Nobelkommittén för kemi 

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi vid Stockholms universitet, är sekreterare för och ledamot i kemikommittén. Peter Brzezinski, professor i biokemi, är ledamot i kommittén.

Nobelkommittén för fysik

Mats Larsson, professor i molekylfysik vid Stockholms universitet och Thors Hans Hansson, professor i teoretisk fysik, är ledamöter i kommittén.

Nobelkommittén för litteratur

Anders Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet är ordförande för Svenska Akademiens Nobelkommitté för litteraturpriset. Tomas Riad, professor i nordiska språk, Kjell Espmark, professor emeritus i litteraturvetenskap och Åsa Wikforss, professor i filosofi, tillhör de arton röstberättigade ledamöterna i Svenska Akademien.

Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Nobels minne

Torsten Persson, professor i nationalekonomi, är sekreterare och ledamot i kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Jakob Svensson, professor i nationalekonomi, är ledamot i kommittén. Båda är verksamma vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet.

Nobelpristagare från Stockholms universitet

Genom tiderna har fyra forskare som varit verksamma vid universitetet tagit emot Nobelpriset, samtliga i kemi. Dessutom har en forskare mottagit Sveriges Riksbanks pris för ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.