Nobel Calling på campus

Olof Somell, intendent vid Nobel Prize Museum, ger bakgrunden och förklarar hur Alfred Nobel hade råd att instifta ett så stort pris, hur det kommer sig att priskategorierna ser ut som de gör, och vilket genomslag som Nobelpristagarnas verk har haft under ett århundrade. 

Öppen föreläsning i Studenthuset.

Språk: Engelska

Nobel Calling Stockholm arrangeras av Nobel Prize Museum i samarbete med Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Stockholms Stad, Stockholms Akademiska Forum (STAF), Stockholms Stadsbibliotek, Kulturhuset Stadsteatern, Forum/Debatt, Stockholms Stadshus, Stockholms Stadsarkiv, Vetenskapsrådet och Riksbanken. Mer information på su.se/nobelcalling.