Samarbetspartners

Stockholms universitetsbibliotek har flera nationella och internationella samarbetspartners och nätverk som bidrar till forskning och utbildning.

Vi samarbetar gärna inom och utom Stockholms universitet, med såväl andra bibliotek som organisationer och nätverk. Här listar vi våra varaktiga samarbeten.  

 

DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Stockholms universitet använder DiVA som publikationsdatabas. DiVA är ett samarbete mellan ett femtiotal lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige. Universitetsbiblioteket bidrar både praktiskt i uppbyggnaden av databasen och strategiskt kring DiVA:s långsiktiga utveckling.

DiVA 

Kungliga biblioteket

Stockholms universitetsbibliotek har många samarbeten med Kungliga biblioteket som rör nationell samverkan, öppen tillgång och publiceringsfrågor. Via styrgruppen för Bibsamkonsortiet som drivs av KB arbetar dessutom Stockholms universitetsbibliotek med utveckling av strategier för upphandling av licensavtal för tillgång till e-tidskrifter, databaser och e-böcker. 

Stockholms universitetsbibliotek ingår också tillsammans med Kungliga biblioteket och fyra andra universitetsbibliotek (Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala) i projektet Digitaliseringen av det svenska trycket (DST).

Kungliga biblioteket 

Läs avsiktsförklaringen för DST

LIBRIS

Universitetsbiblioteket bidrar med uppbyggnaden av innehållet i den digitala söktjänsten LIBRIS som är Sveriges nationella bibliotekskatalog med information om titlar på svenska bibliotek. 

Libris  

Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att verka för ett nationellt bibliotekssystem och har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar. Stockholms universitetsbibliotek är institutionell medlem. 

Svensk biblioteksförening

SUHF (Sveriges universitets och högskolors förbund)

Stockholms universitetsbibliotek är med i flera expert- och referensgrupper, bland annat inom öppen vetenskap och forskningsdata. 

SUHF

 

CERL (Consortium of European Research Libraries)

Som medlem i CERL medverkar universitetsbiblioteket till att resurser och expertis delas mellan forskningsbibliotek i syfte att förbättra tillgång till, samt bevarande av, det tryckta europeiska kulturarvet.

CERL 

EOSC (European Open Science Cloud)

Via universitetsbibliotekets överbibliotekarie Wilhelm Widmark, som är med i styrelsen för EOSC, arbetar universitetsbiblioteket för en öppen och gemensam forskningsinfrastruktur i Europa. 

EOSC

Koha

Universitetsbiblioteket använder delar av Koha som är ett fritt och öppet bibliotekssystem, baserat på öppen källkod. Vi samarbetar och deltar aktivt både nationellt och internationellt i olika nätverk.

Kohas internationella nätverk

LIBER

LIBER är Europas största nätverk för forskningsbibliotek och har över 400 medlemmar. Stockholms universitetsbibliotek är sedan länge medlem och driver bland annat frågor inom öppen vetenskap. 

LIBER 

På denna sida