Under utbildningen

Biblioteket kan stödja dig i din informationssökning inför din uppsats. Du kan få hjälp genom våra guider eller genom vår sökhandledning.

På den här sidan har vi samlat bibliotekets filmer och tips på hur du kan komma gång med din informationssökning, vilka söktjänster du kan använda och hur du kan använda sökord för att få bättre träffar med mera. Vill du har mer hjälp kan du komma på bibliotekets sökhandledning.

Fyra studenter som grupparbetar i biblioteket

 

Kom på sökhandledning

Du som student vid Stockholms universitet kan få hjälp med dina sökningar hos bibliotekets sökhandledning som har drop-in via Zoom.

Vi erbjuder bland annat:

  • Vägledning i att söka och värdera information
  • Råd när du lägger upp din sökstrategi inför examensarbetet
  • Tips kring val av ämnesord på svenska och engelska
  • Stöd vid sökningar i olika relevanta databaser

Öppettider sökhandledning drop-in

Sökhandledningens Zoom-rum är öppet måndag till torsdag kl. 12-13.

Länk till Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65432873324

Vid vissa tillfällen kan det vara kö. Handledaren släpper in dig i Zoom-rummet så fort det blir ledigt. Observera att handledningstiden är max 20 minuter. När du fått det stöd som du behöver fortsätter du sökningen på egen hand, och dyker det upp nya frågor är du välkommen tillbaka.

Om du inte har möjlighet att komma under öppettiderna för drop-in kan du kontakta bokabibliotekarie@su.se för att komma överens om en tid.

 

Sök material till din uppsats

När du skriver uppsats måste du söka fram tidigare forskning. Genom biblioteket hittar du ett stort antal databaser att söka i. Här nedan har vi samlat tips om var och hur du kan börja din informationssökning.

I den här filmen får du tips på tre sökvägar som du kan använda då du ska söka efter tidigare forskning till ett självständigt arbete eller uppsats. Vi söker efter tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, böcker och avhandlingar genom fliken "Artiklar" på bibliotekets startsida, i Google scholar och i Libris.

 

 

I fliken "Artiklar" i bibliotekets sökruta hittar du vetenskapliga artiklar. I filmen ges en introduktion till denna sökväg.

 

 

 

 

Tidskrifter och dagstidningar

ArtikelSök: Referenser till artiklar i cirka 1300 svenska tidningar och tidskrifter. Fulltextlänkar till ett fåtal dagstidningar.

Mediearkivet: Artiklar från cirka 900 tidningar och tidskrifter, till exempel Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Computer Sweden, Affärsvärlden. Artiklar finns inlagda som längst tillbaka till 1981, men med olika startår för respektive dagstidning och tidskrift.

Publicering vid svenska lärosäten

DiVA vid Stockholms universitet: Forskningspublikationer och studentuppsatser från Stockholms universitet. I databasen hittar du allt som universitetets forskare publicerat sedan 2007, i vissa fall med fulltexter.

SwePub: Samlad ingång till de forskningspublikationer som finns registrerade i de svenska lärosätenas publiceringsdatabaser. De forskningspublikationer som registreras i DiVA ingår i SwePub.

Uppsök: Söktjänst för svenska examensarbeten och studentuppsatser i fulltext som skrivs på svenska universitet och högskolor.

Juridiska söktjänster

InfoTorg Juridik-Rättsbanken: Under fliken Sök i Rättsbanken går det att söka efter artiklar. Här hittar du referenser till artiklar från flera svenska juridiska tidskrifter, SOU, samt omfattande lagkommentarer.

Juno: Innehåller artiklar i fulltext från tidskrifterna

    Insolvensrättslig tidskrift (2016-),
    Juridisk publikation (2009-),
    Ny Juridik (1994-),
    Skattenytt (1990-),
    Svensk juristtidning (1990-),
    Svensk skattetidning (1991-),
    Upphandlingsrättslig tidskrift (2014-),

samt avgöranden, europarätt, förarbeten, författningar, kommenterad lagstiftning, oftast med länkar till förarbeten, lagkommentarer och rättspraxis.

När du söker efter information är det viktigt att tänka igenom vilka sökord som du ska använda dig av. Genom att kombinera sökorden på olika sätt kan du både minska och öka antalet träffar du får i databaserna. För att hitta relevanta sökord kan du utgå från din uppsats frågeställning. Välj ut de betydelsebärande orden ur din frågeställning och använd dessa som sökord. Tänk på att också översätta dina sökord till engelska, eftersom den mesta forskningen publiceras på engelska.

 

 

 

När du söker information till din uppsats behöver du fråga dig om de källor du hittar är relevanta och användbara för dig. Hur kan du till exempel veta att en artikel är vetenskaplig och går att använda i din uppsats? Vi har sammanställt sex frågor som hjälper dig att granska och tänka kritiskt kring den information som du hittar.

 

 

 

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du organisera dina referenser och infoga referenser och litteraturförteckning enligt valfri referensstil när du skriver. Att använda ett referenshanteringsprogram kan underlätta arbetet när du skriver ditt självständiga arbete eller uppsats.

I den här filmen får du veta vad ett referenshanteringsprogram kan hjälpa dig med.

 

 

Här kan du läsa mer om ett urval av referenshanteringsprogram

 

Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta sin institution. Alla institutioner godkänner inte att studentuppsatser publiceras på nätet.

Logga in i DiVA:s registreringsformulär.

 

Kontakt

Boka rådgivning
På denna sida