För universitetslärare

Biblioteket erbjuder dig som lärare vid Stockholms universitet stöd i form av undervisning och digitala kurser för dina studenter.

Om du utbildar studenter som ska skriva uppsats vid Stockholms universitet erbjuder bibliotekets lärandestöd olika kursupplägg för undervisning i informationskompetens för dina studenter.

Biblioteket köper in den kurslitteratur som används under dina kurser. Litteraturlistorna skickas till biblioteket.

 

Boka kurs för dina studenter

 

Kurserna har fokus på hur kunskap och information organiseras. Det övergripande målet är att utveckla studentens förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Vi anpassar gärna innehållet efter ämnet och dina önskemål. Det finns olika varianter av kursupplägg att välja på.

Kursen har fyra lärandemål. Efter att ha gjort kursen ska studenten:

  • Ha kännedom om olika informationskällor och söktjänster på bibliotekets webbplats
  • Kunna genomföra en vetenskaplig informationssökning
  • Kunna ta ställning till om olika källor är trovärdiga och relevanta
  • Ha kännedom om vikten av att skriva referenser på ett korrekt sätt och känna till  olika verktyg som underlättar skrivandet av dessa

Föreläsning i biblioteket eller Zoom

Boka en föreläsning på 45 minuter. Bibliotekets utbildningsrum har plats för max 25 personer. Föreläsningen kostar 1060 kronor per lektion och grupp. Ej avbokade beställningar debiteras.

Digital resurs i Athena

"Söka värdera & referera" är en självstudiekurs som består av texter, filmer och quiz och tar c:a 45 minuter att genomföra. Resursen kan ersätta en föreläsning i biblioteket och kan integreras på studenternas kurssida i Athena. Biblioteket hjälper gärna till att lägga upp resursen i Athena.

Flipped Classroom - Digital resurs i Athena och uppföljande workshop

Studenterna förbereder sig genom att göra bibliotekets digitala resurs "Söka värdera & referera" och kommer därefter till en fördjupande workshop i biblioteket eller på Zoom.

Workshopen kostar 1060 per timme.

Beställ kurs

Boka kursen här

 

Skicka kurslitteraturlistor till biblioteket

Varje institution och kursansvarig ansvarar för att informera biblioteket om vilka kursböcker som gäller inför varje ny termin.

Skicka kurslitteraturlistor till kurslitteratur.sub@su.se  På listorna ska det tydligt framgå vilka titlar som är nya för terminen. Då går inköpshanteringen snabbare.

Biblioteket har tyvärr ingen möjlighet att aktivt bevaka slutsålda titlar som finns med på kurslitteraturlistor. Men får vi veta att en tidigare slutsåld bok åter finns tillgänglig förvärvar vi den.

Studenter som till följd av ett funktionshinder har behov av anpassad kurslitteratur får tillgång till sin kurslitteratur genom Legimus. Det du som lärare framförallt kan tänka på för att underlätta för dessa studenter är att se till att litteraturlistan för kursen är publicerad i god tid innan kursstart. Detta för att studenterna ska ha god tid på sig om de behöver beställa nya talböcker.

Mer information om talböcker för dig som är lärare

 

 

Kontakt

Kursbokning
Talboksservice
På denna sida