Bibliotekets anpassningar med anledning av covid-19

Vi på Stockholms universitetsbibliotek arbetar kontinuerligt med att utveckla en verksamhet där du får de resurser och den service du behöver även i dessa tider.

Vi har gjort anpassningar i verksamheten och möbleringen, så att att du ska känna dig trygg att besöka biblioteket. 

För din och allas säkerhet: 

  • Välkommen till oss om du inte har några covid-19- eller förkylningssymptom.
  • Följ Folkhälsmyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, tvätta eller sprita händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Du är som alltid välkommen att kontakta oss via chatt, e-post, Zoom och telefon. Många av våra tjänster kan du använda på distans – gör gärna det för att minska risken för smittspridning.


 

Öppettider och besöksflöde

Se aktuella öppettider

Besök oss gärna på de tider när vi brukar ha färre besökare, t.ex. på förmiddagarna före 11 och mot slutet av veckan.

Under de två första veckorna av terminen kommer fler studenter än vanligt. Då är det extra bra att undvika timmarna mitt på dagen, när det brukar vara flest besökare.

 


 

Låna och återlämna

Förbered gärna ditt besök genom att söka fram böckernas placering från din egen dator eller mobil. För att undvika trängsel vid de publika datorerna i biblioteket är bara två av fyra datorer per bord igång. De datorer som ger tillgång till speciella databaser är fortfarande tillgängliga.

Du kan återlämna böcker dygnet runt i en låda utanför biblioteket.


 

Läsplatser

Du kan sitta i biblioteket och plugga. För att hjälpa dig att hålla fysisk distans har vi placerat ut stolarna glesare – två tredjedelar av sittplatserna är borttagna. Skydda dig själv och andra människor från covid-19 genom att respektera möbleringen. Flytta inte på stolarna och sitt inte heller på golvet. 
 


 

Om du behöver hjälp från biblioteket

Du kan som vanligt få svar på dina frågor vid infopunkterna i biblioteket, eller på distans på vardagarna via frågeforum, e-post, telefon eller infopunkt online via Zoom.

Se aktuella öppettider och när infopunkterna är bemannade

Se aktuella tider för våra digitala kontaktvägar


 

Digital sökhandledning

Du som är student eller forskare vid universitetet kan få hjälp på distans med dina sökningar. Vårt Zoom-rum är under terminstid öppet för drop-in måndag-torsdag kl. 11-14. Nu har sökhandledning drop-in sommarstängt och öppnar igen den 23 augusti.

Mer information och aktuell länk till sökhandledningens Zoomrum  

Du kan också kontakta bokabibliotekarie@su.se för information.


 

Talboksservice på distans

Du som behöver tillgång till talböcker kan få hjälp med talboksregistrering på distans via Zoom eller telefon.

Läs mer om talboksregistrering


 

E-resurser

Det digitala biblioteket är som alltid öppet dygnet runt. Här kommer du åt merparten av bibliotekets samlingar även hemifrån. Du når resurserna genom vår katalog och databaslista.
På grund av rådande läge har dessutom flera utländska akademiska förlag öppnat upp delar av sina samlingar för att underlätta arbete hemifrån. Det kan löna sig att söka även utanför bibliotekets katalog.


 

Registraturen

Registraturen har öppet för besök kl. 9-11 på vardagar. Expeditionen finns till vänster om infopunkterna i biblioteket. Övrig kontorstid når du registraturen per e-post registrator@su.se.


 

Håll dig uppdaterad

Om läget förändras gör vi de anpassningar som krävs och uppdaterar då den här sidan. 

Läs mer om vad som gäller på universitetet och i Stockholms län:

Universitetets information om covid-19

 

Kontakt

Användarmötet
På denna sida