Om institutionswebben

Manualen är under uppbyggnad.

 

Startsidan

Mer information kommer

 

Ingången Utbildning

Utbildningsinformationen har flera olika delar som kompletterar varandra och ska ses som en helhet. De olika delarna är utformade för att undvika dubbelpublicering och dubbelarbete.

 • su.se/utbildning och su.se/education innehåller generell studieinformation.
 • En institutions utbildningsingång innehåller specifik information för institutionen. 
 • Den digitala utbildningskatalogen med sidor för intresseområden, ämnen, kurser och program. 
 • Temasidor visar forskning och utbildning i en annan, bredare skärning än forsknings- och utbildningsämnen. De visar och länkar till nyheter, evenemang, videos, reportage och porträtt, forskningsprojekt, forskargrupper och redaktionellt urval av utbildningar. 

Läs mer om de olika delarna:

Utbildningsinformation - flera kompletterande delar

Utbildningskatalogen och information till antagna

Ingången utbildning på institutionswebbplats

Ingången utbildning på su.se och su.se/english

Temasidor

Så jobbar du med konceptet

 

Ingången Forskning

Forskningsinformationen har flera olika delar som kompletterar varandra och ska ses som en helhet. De olika delarna är utformade för att undvika dubbelpublicering och dubbelarbete.

 • su.se/forskning och su.se/research visar ett urval av den forskning som SU bedriver, både med redaktionellt urval och metadrivna listor med nyheter och evenemang.
 • En institutions forskningsingång innehåller kopplade sidor till forskningskatalogen och specifik forskningsinformation för institutionen. 
 • Forskningskatalogen är uppdelad på forskningsämnen, forskargrupper och forskningsprojekt. 
 • Profilsidor visar personliga forskningspresentationer och har automatisk koppling till DiVA och till forskningskatalogen (forskargrupp och forskningsprojekt).
 • Temasidor visar forskning och utbildning i en annan, bredare skärning än forsknings- och utbildningsämnen. De visar och länkar till nyheter, evenemang, videos, reportage och porträtt, forskningsprojekt, forskargrupper och redaktionellt urval av utbildningar.  

Läs mer om de olika delarna:

Forskningskatalogen

Ingången Forskning på institutionswebbplats

Ingången Forskning på su.se och su.se/english 

Temasidor

 

Ingången Om institutionen

Ingången Om institutionen på institutionswebbplats

 

 

Centra och fristående webbplatser

För centra och andra fristående verksamheter vid en institution finns tre alternativ: 

 • På institutionswebbplatsen som relaterad artikel under huvudartikeln ”Centra och andra enheter”
 • Egen fristående minisajt, small-medium (en eller flera sidor)
 • Egen fristående sajt

Vilket alternativ som är aktuellt beror på behov/resurser hos den aktuella verksamheten. Nedan beskrivs kortfattat vad olika alternativ innebär. 

Institutioner som har enheter som finns med i listorna för Centra inom institutioner kontaktas från september 2021. Har din institution andra enheter som du vill diskutera webblösning för, mejlar du webb2021@su.se.

Observera att det även finns sidor för forskningsprojekt, forskargrupp och forskningsämnen som kan vara en tillräcklig webblösning. Under institutionens forskningsingång finns även huvudartikeln Infrastruktur som är den bästa lösningen för att uppvisa forskningsinfrastruktur.

 • En relaterad artikel under huvudartikeln ”Centra och andra enheter” (som bor under Om institutionen-ingången)
 • Gäller det forskningsinfrastruktur läggs denna information under ingången Forskning
 • Får samma sidhuvud som institutionen, men kan ha egen kortadress
Skärmdump som visar rubrikerna i menyn på sidan Om institutionen.
Rubriker på ingångssidan Om institutionen.
Skärmdump över huvudartikel för "Centra och andra enheter"
Huvudartikel för sidan "Centra och andra enheter"

Mer om innehållet på ingången Om institutionen

Mer om innehållet på ingången Forskning

 • Eget namn i sidhuvudet, får adressen su.se/NAMN
 • Består av förenklad startsida och huvudartikel (en eller flera), med möjlighet till relaterade artiklar och nyheter/kalender
 • Startsidan har anpassad högerspalt med integration mot forskningskatalogen
Skiss över minisajt.
Skiss på minisajt.

Här kan du titta på en demo för minisajt

 • Eget namn i sidhuvudet, får adressen su.se/NAMN
 • Ska uppfylla vissa kriterier, ex. visst omfång, kommunikationsplan.
 • Samma ingångar/upplägg som institution (kan dock anpassas något beroende på verksamheten) 
Skärmdump från skiss på Östersjöcentrum.
Skiss som visar exempel på startsidan för sajt för centra.
Skärmdump från skiss på Östersjöcentrum.
Ingången Om centrat från skiss som visar exempel på sajt för centra.

 

På denna sida