Utbildningskatalogen

Den digitala utbildningskatalogen innefattar sidor för ämnen, kurser och program. Besökaren hittar utbildningar via utbildningssöket eller via sidan för intresseområden och ämnen. Alla aktiva och inaktiva utbildningar finns samlade i Planarkivet.

För att få redigera den digitala utbildningskatalogen i Polopoly krävs genomgången webbredaktörsutbildning i Polopoly för utbildningskatalog.

Läs mer om utbildningar i nya mallar för institutioner

Om behörighet, roller och arbetsprocesser

 

Utbildningsinformationen har flera olika delar som kompletterar varandra och ska ses som en helhet. De olika delarna är utformade för att undvika dubbelpublicering och dubbelarbete.

su.se/utbildning och su.se/education innehåller generell studieinformation. Visas även:

 • som utvalt innehåll längst ner på alla kurs- och programsidor.
 • längst ner på alla sidor på en institutions utbildningsingång

En institutions utbildningsingång innehåller specifik information för institutionen. Den generella informationen kan hittas längst ner på alla sidor under utbildningsingången. Besökaren ska även få en bra överblick över utbildningsutbudet, men länkas sedan vidare in i katalogen för specifik kurs- och programinformation.

Läs mer om innehåll på institutionens utbildningsingång

Den digitala utbildningskatalogen med sidor för intresseområden, ämnen, kurser och program. All studierelevant kursinformation ska finnas i den digitala utbildningskatalogen.

Information till antagna utgörs av två delar som visas på kurs- och programsidor i samband med urval 1 (utfällbar puff):

 • en del med generell information med länkar vidare (från Studentavdelningen): checklista, välkomstaktiviteter, hitta på alla campus, viktiga länkar.
 • en del från instituionen, specifik för kurser respektive program, med information om t.ex. upprop, registrering, lärplattform/gruppval, villkor för antagning, länk till institutionswebb för mer information.
 • Informationen kan kompletteras med mejlutskick, mallar finns framtagna i e-postverktyget.
 

Ämnessidorna ingår i den digitala utbidlningskatalogen. Knapp med länk till varje ämnessida finns från intresseområdessidan och från de kurser och program som tillhör ämnet.

Så redigerar du ämnessidan

 

Antagna studenter hittar information inför kursstart direkt på kurs- och programsidorna i den digitala katalogen. I antagningsbeskedet hänvisas de till dessa sidor för att enkelt få samlad information inför kursstart.

På kurs- och programsidor 

Den primära målgruppen för kurs- och programsidor är presumtiv student fram till registrering och kurs- och programstart. Vi har därför en funktion som ger kompletterande information till det som redan finns på sidan (schema, kurslitteratur, länk till första kurs inom program, mm).

På kurs- och programsidor visas en utfällbar puff automatiskt i anslutning till det första antagningsbeskedet varje termin. I antagningsbeskedet hänvisas studenten till kurs- och programsidorna i utbildningskatalogen för mer information inför kursstart.

Texten som visas är uppdelad i två delar:

 • allmän information, såsom en checklista, information om välkomstdag, länk till kartor på alla campus, länkar till viktig information,
 • institutionens information kring upprop, registrering, lärplattform, introduktionsdagar, mm.

Den allmänna informationen är densamma på både kurs- och programsidor, medan institutionen kan visa olika information för kurser respektive program. 

Instruktion för kurs- och programsidor

Mall för e-postutskick 

Mallen som tagits fram är flexibel med inlagda rubriker, bild, exempeltexter och viktig juridisk information. Vi har även lagt in info kring välkomstaktiviteter. Den information som finns på kurs- och programsidan ska inte dubbleras, utan det ska istället finnas en länk dit. Ibland kan det såklart finnas ytterligare information som bäst kan ligga i detta mejl.

För att underlätta arbetet kan du använda den baslänk som nu finns, och som bygger på koden för respektive kurs och program. Det innehåll som finns inlagt i mallen kan justeras och kompletteras efter behov. 

Mallar i e-postverktyget

 
 • Utbildningssöket: ladok@su.se
 • Innehållet i högerspalten (utbildningsdata): ladok@su.se
 • Koppling till schema i TimeEdit: timeedit.support@su.se
 • Litteraturlistor från SISU: ladok@su.se
 • Kursrapporter från Kursvärderingstjänsten: via Serviceportalen (Kursvärderingstjänsten), su.se/serviceportalen
 • Innehållet på sidor för ämnen, kurser och program: utbildningsansvarig institution
 • Problem med annan funktionalitet: via Serviceportalen (webbpublicering), su.se/serviceportalen
På denna sida