Checklista ny webbplats webb2021

Nedan listas punkter som du alltid bör ha i åtanke när du arbetar med webben.

 

Dubbelpublicering

Upprepa aldrig information som ni inte äger själva, t.ex. regler, mottagningstider. Ange minsta möjliga information och länka vidare till den aktuella artikeln.

 

Inklistring från tidigare webbsida

När du lägger över information från din tidigare webbplats måste du rensa den från gammal källkod/formatering. De nya mallarna använder inte alltid samma koder för formatering. Det kan t.ex. följa med bilder och listor med felaktig formatering.  

 

Ingen egen kodning

Du får inte lägga in egen kod i källkoden!

 

Textinnehåll

Besökaren i fokus! Texten ska vara anpassad till den målgrupp som ska läsa texten.

Texten ska också vara utformad så att den är tillgänglig, både vad gäller innehåll och disposition. Skriv enligt  Klarspråk, d.v.s. texter med ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Om det finns mycket information: tänk att du skriver en inledning i huvudartikeln och ger mer information i en relaterad artikel.

Universitetets skrivriktlinjer

Ingress 

Du ska lägga in en ingress i varje artikel, max ca 250 tecken. Den underlättar förståelsen och läsningen av artikeln.

Metadescription 

Glöm inte att lägga in text i fältet metadescription. Det är den texten som främst hittas av sökmotorer och som visas i sökresultat (ca 140 tecken).

Rubriker och rubriknivåer 

Rubrikerna i en artikel måste följa en hierarki, d.v.s. en H3:a måste föregås av en H2:a. Undantag om det bara finns infällda H3:or på sidan, t.ex. i en FAQ.

Om du har flera block med infällda H3:or med en övergripande H2:a, ska H2:an inte vara infälld utan visa kort text som förklarar det som kommer nedanför.

Det ska finnas brödtext före den första H2:an i en artikel (även på en FAQ med infällda H3:or).

Högst 10 H2:or per artikel.

Bilder 

Använd inte gamla bilder eller bildelement! De nya mallarna kräver bättre bildupplösning och eventuellt annan beskärning. 

Bilder läggs in med hel- eller halvsidesformat. Tredjedelsbild med text till höger används för att presentera t.ex. ämnen och personer. Texten ska inte flöda nedanför bilden.

Glöm inte att lägga in fotografens namn i bildtextfältet.

Bilder i nya mallar

Faktaruta 

Används till just fakta och ska ligga sist i en artikel. Undantagsvis kan den användas för att lyfta fram viktig tillfällig information, t.ex. om undervisningsformer med anledning av coronatiden.

Faktarutan ska inte användas för t.ex. kontaktinformation.

Citat 

Citat ska ligga i helbredd.

Blå länkknapp 

Blå knapp för länk används för att lyfta fram en verklig "call to action". Överanvänd den inte: tänk att det bara ska finnas högst en blå knapp i ett rubrikavdelat, synligt, sammanhang.

Länkar 

  • den synliga länktexten ska ALDRIG vara en hel URL med "https://"  
  • länktexten ska kunna förstås självständigt: vad besökaren kommer att hitta och, om länken leder till en annan domän än SU, även var besökaren hamnar

Formatering 

  • i text: bara länkat
  • länk på ny rad till mål inom SU-domänen (egen eller annans webbplats, innehåller su.se i URL:en): inledande pil
  • länk utanför SU-domänen: öppnas i nytt fönster med ikonen för det (har inte su.se i URL:en)
På denna sida