Om nya mallar

I och med projektet Webb2021 omskapar vi våra webbplatser med innehåll och navigationsstruktur som bättre möter våra besökarnas behov (och lagkrav) och vi gör också om redaktörsgränssnittet med mallar som ska underlätta arbetet för dig som redaktör.

Det främsta du som webbredaktör ska tänka på är:

Besökaren ska alltid vara i fokus.

Det innebär:

  • renodla och anpassa information till specifik målgrupp 
  • översiktlig kortare information i samlande längre artiklar, med eventuell fördjupning i relaterade artiklar
  • använda klarspråk och tänka på tillgänglighet
  • ingen dubbelpublicering, tack vare kopplingar mellan webbplatser och integrerade system 

På så sätt får vi en sammanhållen webb som underlättar för våra besökare men även för dig som webbredaktör.

Mer information kring projektet hittar du på projektets webbsidor på su.se/webb2021

 

Lansering av nya webbplatser

Precis som på su.se och su.se/english, lanseras kommande nya webbplatser stegvis med nya utbildningsingångar först. Därefter lanseras övriga ingångar och andra typer av webbplatser.

Lansering av institutioners webbplatser

Checklista ny webbplats webb2021

Lista på institutioner som har lanserat sina webbplatser

 

Roller, arbetsuppgifter och kompetens

De nya webbmallarna möter bland annat de ökade lagkraven på tillgänglighet och kontroll på innehåll. Även det redaktionella innehållet behöver uppfylla dessa krav, vilket gör att vår webborganisation behöver förändras och förtydligas vad gäller roller, arbetsuppgifter och kompetens. Du kan läsa mer om detta på Medarbetarwebben. 

Webborganisation på nya webben

 

Utbildningar och webbstugor

Här hittar du information om aktuella utbildningar och webbstugor i polopoly.

Polopolyutbildningar

 

Kända fel och åtgärder

Här listar vi in kända fel som inte hunnit åtgärdats och tips om åtgärder som du som webbredaktör kan göra för att inte besökare ska drabbas av dessa fel.

Polopoly - kända fel och åtgärder

Polopoly - utveckling och releaser

På denna sida