Nyheter och kalender

I de nya mallarna skapas nyheter och evenemang i separata mappar i trädet. Det gäller nyheter och evenemang som ska synas på institutionens startsida, utbildningsingång och om institutionen-ingången. De placeras sedan i listor eller dyker automatiskt upp i listor på start/ingångssidor.

Alla nyheter och kalenderhändelser (olika typer av evenemang) skapas och bor under ingången Nyheter respektive Kalender i innehållsträdet under den aktuella webbplatsen. Här skapas alla nyheter och kalenderhändelser på svenska för startsida och ingångarna Utbildning och Om instutitionen.

Nyheter och kalenderhändelser/evenemang på engelska skapas under den engelska ingången i mapparna News och Calendar. 

Det går inte att skapa nyheter eller kalenderhändelser på andra ställen i strukturen. 

Från hösten 2021 läggs lokala kategorier in på webbplatserna. Kategorin du väljer för din nyhet kommer att göra att nyheter automatiskt visas på den ingång du kategoriserar nyheter som. Om du till exempel väljer kategori "Utbildning" kommer nyheten automatiskt att visas på ingången "Utbildning". Det kommer också att visas filterknappar på sidan för Nyheter och Kalender som motsvarar kategorierna. Tills den är lanserad sker listningen på ingången Utbildning och ingången Om institutionen manuellt, och på startsidan och sidorna Nyheter och Kalender sker listningen metadrivet från egna webbplatsen, ibland kombinerat med en manuell kö för att lägga in andras nyheter och kalenderhändelser.

 

Nyheter och evenemang på svenska och engelska

 • Nyheter på svenska skapas i mappen Nyheter
 • Kalenderhändelser/evenemang på svenska skapas i mappen Kalender
 • Nyheter på engelska skapas i mappen News
 • Kalenderhändelser/evenemang på engelska skapas i mappen Calendar

Du får INTE blanda språk i nyhets- och kalenderlistorna. Om du vill att ett evenemang eller en nyhet ska synas både på den engelska och den svenska webben måste du skapa två versioner av artikeln, en på svenska och en på engelska. Du får alltså INTE plocka upp engelska nyheter eller kalenderhändelser till dina svenska listor. 

Anledningen till det är tillgänglighetsdirektivet som säger att vi inte får blanda språk på webbarna. På den svenska webben ska endast innehåll på svenska finnas och på den engelska webben ska endast innehåll på engelska finnas.

För att undvika att du behöver göra översättningar kan du hänvisa till artikeln på det andra språket.

Till exempel: ni ska ha ett seminarie på er institution som ges på engelska. All information du som redaktör fått om seminariet är på engelska men du vill ändå att seminariet ska listas i kalendern på dina svenska sidor. Då måste du skapa ett evenemang för kalenderhändelsen i mappen "Kalender".

Fyll i rubrik, ingress och utökad funktion med information om seminariet på svenska. I brödtexten skriver du en kort text (en mening räcker) om seminariet, skriv med att seminariet ges på engelska. Gör sedan en länk till den engelska kalenderhändelsen där du skriver "Läs mer om seminariet på vår engelska webb (innehållet är på engelska). Formatera länken korrekt. 

 

Skapa nyheter

Alla nyheter för startsidan, sidan Nyheter och ingångssidorna för Utbildning och Om institutionen skapas på sidan Nyheter/News i innehållsträdet under institutionswebben på den svenska och engelska sidan. 

Forskningsnyheter skapar du på forskningsingången under Stockholms universitet respektive Stockholm University, mapparna Nyheter forskning resp. News research.

 

1. Gå in på sidan Nyheter/News i innehållsträdet och fliken Nyheter (heter så även på den engelska sidan).

2. Klicka på Skapa ny nyhetsartikel.

3. Lägg in rubrik, ingress och metadata.

4. Skriv in text och lägg eventuellt in bilder och video. 

5. Tilldela artikeln en lokal kategori (eller lokal underkategori, kommer 2022). Om nyheten är av allmänintresse kan du även ge nyheten en global kategori. Om du tilldelar artikeln en underkategori ska du inte ange huvudkategorin. 

6. Om artikeln har en global kategori kan du även tilldela artikeln en etikett (tema) med ämne om det är relevant. 

7. Om du skapar artikeln under su.se/forskning kan du även koppla artikeln till subämnen, forskargrupper och/eller forskningsprojekt.

8. Ange sidansvarig, namn på institution/centra eller förvaltningsavdelning.

9. Klicka på Spara och infoga.

Att tänka på: 

 • Om du använder faktaruta ska den ligga sist.
 

Skapa evenemang/kalenderhändelser

Alla evenemang/kalenderhändelser för startsidan, sidan Kalender och ingångssidorna för Utbildning och Om institutionen skapas på sidan Kalender/Calendar i innehållsträdet under institutionswebben på den svenska och engelska sidan. 

Forskningsevenmang skapar du på forskningsingången under Stockholms universitet respektive Stockholm University, mapparna Kalender forskning resp. Calendar research

1. Gå in på sidan Kalender/Calendar och fliken Evenemang (heter så även på den engelska sidan).

2. Klicka på Skapa ny evenemangsartikel.

3. Lägg in rubrik, ingress och metadata.

4. Skriv in text och lägg eventuellt in bilder och video. 

5. Tilldela artikeln en lokal kategori (eller lokal underkategori, kommer 2022). Om evenemanget är av allmänintresse kan du även ge nyheten en global kategori.Om du tilldelar artikeln en underkategori behöver du inte använda huvudkategorin.

6. Om artikeln har en global kategori kan du även tilldela artikeln en etikett/label med ämne om det är relevant.

7. Ange sidansvarig, d.v.s. namn på institution/centra eller förvaltningsavdelning.

8. Skapa en kalenderhändelse för tid, plats och evenemangstyp.

a. Klicka på fliken Utökade funktioner och därefter på knappen Skapa.

b. Ange datum, klockslag och eventuell plats.

c. Ange typ av evenemang i rullgardinsmenyn. 

d. Klicka på Infoga

9. Klicka på Spara och infoga för artikeln.

Att tänka på: 

 • Du kan inte lägga in flera kalenderhändelser i samma artikel
 • Om du lägger in en serie av t.ex. föreläsningar, ska du göra en artikel för varje föreläsning.
 • Om du använder faktaruta ska den ligga sist
 • Sätt gärna in avpubliceringsdatum till strax efter evenemanget har ägt rum.
 

Kategorier

Du tilldelar artiklarna en kategori som kommer att fungera som filter på utwebben. Artiklar med globala kategorier visas på su.se och su.se/english. 

Läs riktlinjerna för globala kategorier och tema

Övergång till nya mallar 

I och med att webbplatser överförs till i nya mallar stegvis, behöver flödena på su.se och su.se/english i en övergångsperiod vara inställda på annat sätt än när alla webbplatser ligger i nya mallar.

På startsidan för su.se och su.se/english visas alla kalenderartiklar med globala kategorier.

På ingångarna Utbildning och Forskning visas alla nyhets- och kalenderartiklar som har global kategori utbildning respektive forskning.

På sidorna för nyheter och kalender visas nyhet- och kalenderartiklar för institutioner/centra och institut på en egen sida. Detta beror på att artiklar i gamla mallar inte kan visas i rätt format och inte heller kan filtreras.

 

Etiketter och tema

Om du vill väljer du utöver den globala kategorin också en etikett för teman. Om du ger din artikel ett tema så dyker den upp på den centrala temasidan med samma namn. 

Till exempel, om du ger din artikel etiketten/temat "Kemi" dyker den upp på den här sidan som ligger centralt: Temasida Kemi

Det är ett bra sätt att nå ut med sina artiklar till intresserade besökare.

Om innehållet du skriver inte är intressant för någon utanför institutionen så väljer du ingen global kategori och ingen etikett för tema. 

Läs riktlinjerna för globala kategorier och tema

 

 

Lista nyheter och kalenderhändelser

Alla artiklar du skapar i Nyheter/News och Kalender/Calendar hamnar på din institutions sida Nyheter/News, sidan Kalender/Calendar och på startsidan. 

Kategorin du väljer till din artikel kommer också att bestämma om artikeln också syns på dina ingångssidor (Utbildning och Om institutionen). Den funktionen lanseras under hösten 2021. 

Fram tills dess kan det vara så att du manuellt behöver placera nyhets- och kalenderartiklar du vill ska synas på ingångssidorna Utbildning/Education och Om institutionen/About the department. 

I samtliga nyhets- och kalenderflöden kan du också plocka upp andra institutioners och avdelningars delade artiklar. 

Placera artiklar i manuella köer på ingångssidor

För att andras nyheter/kalenderhändelser ska synas på ingångssidor behöver du manuellt placera dem i publiceringsköer. 

Publiceringsköerna är redan skapade och finns på plats på dina ingångssidor "Utbildning" och "Om institutionen". Om du saknar dessa kontakta webb2021@su.se. Detsamma gäller listorna på institutionens startsida. 

 • Öppna den ingångssida där du vill placera artikeln
 • Öppna pufflistan på sidan Nyheter/Kalender resp. News/Calendar och öppna den manuella kön för den ingång du vill visa artikeln på.
Skärmavbild Polopoly
Skärmavbild Polopoly
Skärmavbild polopoly
Skärmavbild Polopoly
 • I pufflistan finns en eller flera manuella publiceringsköer. Öppna kön, där ser du alla nyheter/kalenderhändelser som ligger i kön. I skärmavbilden nedan ser du hur det ser ut för nyhetslistan. Kalenderlistan fungerar på samma sätt men där heter kön "Kalender".
Skärmavbild Polopoly
Skärmavbild Polopoly
 • När du öppnat den manuella kön kopierar du den artikel du vill placera där och klistrar in den. 

Nyhets- och kalenderflöden på startsidan och på sidan Nyheter och Kalender

På din institutions startsida finns två olika typer av köer för nyhets- och kalenderflöden: en automatisk och en eller flera manuella köer.

Skärmavbild Polopoly

Den manuella kön på skärmavbilden ovan är den som heter "Nyheter andras" och den automatiska kön på skärmavbilden heter "Nyheter egna". De behöver inte heta exakt samma sak på din institution, men du kan skilja dem åt med ikonerna. Detsamma gäller för publiceringskön på Kalender/Calendar. 

Om du inte har två publiceringsköer på din institutions startsida kontakta webb2021@su.se, du kan inte skapa dom själv. 

Alla nyheter eller kalenderhändelser du skapar listas automatiskt på din institutions startsida och på sidorna Nyheter och Kalender.

I de manuella köerna kan du plocka upp andras delade nyhets- och kalenderartiklar, till exempel centralt från SU, andra institutioner eller centran. 

Den manuella kön på startsidan fungerar exakt som den manuella kön på ingångssidor: du kopierar nyhets- eller kalenderartikeln och klistrar in den i kön. 

 

 

Dela andras nyheter/kalenderhändelser

I dina nyhets- och kalenderlistor kan du visa delade nyhets- och kalenderartiklar från andra. Du kan också göra dina artiklar delade. 

Observera att de inte syns på sidan Kalender/Calendar och Nyheter/News på su.se och su.se/english, utan endast i flödena på start- och ingångssidor. 

För att du ska kunna plocka upp någon annan artikel måste den som skapat den gjort den delbar. Det gör man genom att trycka på knappen "Dela" i artikeln. 

Skärmavbild Polopoly
Skärmavbild Polopoly

Du kan plocka upp andras artiklar på två olika sätt.

 1. Genom att titta i listan "Delade artiklar" under "Min arbetsyta" i Polopoly.
 2. Genom att titta i listor på utwebben. 

Om du ser en nyhet eller kalenderhändelse du vill visa i din institutions nyheter- eller kalenderflöden så kan du hitta den i Polopoly genom att söka på artikelnumret. 

Till exempel i länken: https://www.su.se/nyheter/vaccinera-dig-mot-covid-19-p%C3%A5-frescati-1.572240 så är den sista biten, siffrorna 1.572240 artikelnumret. Kopiera det och använd sökfunktionen i Polopoly. Du hittar sökfunktionen längst ner i högra hörnet. 

Sedan kopierar du artikeln (knappen finns längst upp i högra hörnet) och klistrar in den i dina manuella publiceringsköer på ingångs- eller startsidan. 

Obs! Se till att du lägger kalenderhändelser i kalenderlistan och nyheter i nyhetslistan. 

På denna sida