Kontakt* / Contact*

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid Institutionen X.

Sidan samlar kontaktuppgifter till olika funktioner och personer vid institutionen. Du kan lägga in kontakter i så kallade kontaktelement (i block eller som separata element). Samma kontaktelement kan även användas på andra relevanta ställen.

Bra att inleda sidan med allmän kontaktinformation som exempelvis allmän mejl och telefon, besöksadress/postadress/fakturaadress. Nedan ett exempel. 

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen X
SE-111 11 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 1, Kräftriket hus 1

Växel telefon
08-16 20 00

Organisationsnummer
xxxxxx-xxxx
(Stockholms universitet)

E-post medarbetare och forskare
fornamn.efternamn@su.se

Leveranser
Leveranser görs till X, Hus 1, rum 1.

 

Institutionsledning

Här kan även text läggas in som förklarar ansvarsområden etc. 

Här bör även finna skontaktuppgifter till prefekt, med e-postadress samt information om att prefekten är högsta ansvarig vid institutionen

Testare
 

Press

Presslänk/presskontaktinformation för besökande journalister (till egen pressida med presskontaktinformation eller länk till den centrala presstjänsten).

Om institutionen har en ”Vem forskar om vad?” så bör den placeras under forskaringången i de nya mallarna. Från kontaktsidan så bör det sedan finnas en länk till den sidan. 

Testare

Test 2 med H3

 

Studierektorer

Utbildningskontakter, ex studievägledare, studierektor – här kan man lägga in funktionsadress till studievägledare alt. länka till Kontakt under Utbildningsingången

Studierektor ämne 1

Testare

Studierektor ämne 2

Testare
 

Personal

Personallistor av olika slag vid behov. Här kan man också länka till forkargrupper (nya sidor som kommer på forskningsingången). Om institutionen har en ”Vem forskar om vad?” så bör den placeras under forskaringången i de nya mallarna.

 

Lista med personal

Här kan du även skapa en lista på institutionens personal, baserad på profilsidor. 

Test h3

nsk<aöHF

4° C

Hhj °

Hhj °

 

På denna sida