Internt* / Staff*

Enkel intern webb, samlar info på en sida med ankarlänkar. Behöver endast lyfta rubriker för det som är specifikt för institutionen. Resten hänvisas till Medarbetarwebben.

H2 = Personal 
För forskare 
För alla anställda

Administrativa system 
Arbetsmiljö och lika villkor (inkl arbetsmiljöombud etc)
Arkiv och diarium
Bisysslor
Blanketter (egen alt. placera aktuella blankett under rätt rubrik)
Delegation
Ekonomi och budget
Frånvaro (inkl. sjukanmälan/VAB och semester)
Hälso- och friskvård
Internationellt utbyte
Lokaler (inkl. lokalbokning)
Kommunikation och mallar
Kompetensutveckling
Krisgrupp och säkerhet (krishantering)
Miljö
Nyhetsbrev
Resor och utlägg
Timarvoden (gästföreläsare/timlärare)

Kontakt (boka lokaler, rapportera betyg)
 

På denna sida