Organisation* / Organisation*

Beskrivning av hur institutionen är organiserad.

Viktigt att eventuellt organisationsschema är gjort i tillgängligt format alt. att det kompletteras med beskrivande text. Om pdf:er används ska även de vara tillgängliga. 

Guide på medarbetarwebben om hur man gör tillgängliga pdf:er

Vägledning på webbriktlinjer.se som beskriver kraven som ställs

Kontaktinformation för ledning och medarbetare läggs in på sidan Kontakt.

Förslag på rubriker nedan. För mindre institutioner kan det räcka med en rubrik för ”Ledning och styrning”.


 

 

H2: Institutionsledning

o   H3: Valfri – kan användas vid behov

o    H3: Valfri – kan användas vid behov

 

H2: Sektioner/avdelningar (eller liknande beroende på hur institutionen är organiserad)

o    H3: Valfri – kan användas vid behov

 

H2: Organisationsschema

 

H2: Styrdokument


o    H3: Verksamhetsberättelse
o    H3: Valfri – kan användas vid behov

På denna sida