Samarbeten / Collaboration

Ej obligatorisk. Motsvarar det som tidigare fanns under rubriken Samverkan. Ska ge en översikt av befintliga projekt/samarbeten (som i sin tur kan bo på andra ställen t ex under forskning och utbildning). Även information om hur man går till väga om man som extern person/organisation vill samarbeta med institutionen.

Om institutionen inte har mycket egen information kan man hänvisa till centrala sidorna.  

Inledning som övergripande beskriver olika samarbeten som institutionen är inblandad i. Här kan man exempelvis lyfta skolsamarbeten, internationella samarbeten, osv. Kan exemplifieras genom att också länka till projektsidor, nyheter etc. 

 

 

H2: Samarbeta med oss

 

o    H3: Är du lärare?
o    H3: Är du alumn? 
o    Osv (listan anpassas efter de samarbeten institutionen har/vill ha)

 

Våra samarbeten

 

o    H3: Internationella samarbeten (om det finns)

o    Osv (listan anpassas efter de samarbeten institutionen har/vill ha)

På denna sida