Om oss* / About us*

Institutionen X är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet. Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning.

Inleds med en allmän presentation av institutionen och kort om ämnena (för djupare presentation av ämnen, hänvisa till utbildningskatalogen). Presentationstexten bör innehålla information om vad som definierar institutionen/profilering.

Den inledande texten kan med fördel avslutas med en faktaruta som lyfter ”institutionen i siffror” (storlek, antalet studenter, antalet forskare, antalet övrig personal, etc).

Institutionen i siffror

140 anställda

3 500 studenter

10 program på grund- och avancerad nivå

ca 120 kurser

30 doktorander

 

Historia

En historisk beskrivning av disciplinen och institutionens framväxt. H2-rubriken kan vara utfälld eller infälld.

Om det också finns H3-or i artikeln så måste det finnas brödtext mellan H2 och H3-rubriken. Om H3-rubrikerna är infällda ska alltså H2:orna inte vara det.

H3: Valfri

H3-rubriker kan användas vid behov (beror på hur omfattande materialet är) alt. så går det också att länka till relaterade artiklar som fördjupar. Det senare alternativet är lämpligt för institutioner med mycket information. 

Historia inom ämnet Y

Historia inom ämnet X

 

Följande priser och utmärkelser har tilldelats anställda vid institutionen.

H3: Valfri

H3-rubriker kan användas vid behov (beror på hur omfattande materialet är)

 

Vid behov kan man lägga till ytterligare H2:or för att lyfta profilerande information. Kan till exempel vara Ackreditering (om detta finns). 

 

Här hittar du kontaktuppgifter till ledning och andra viktiga funktioner vid institutionen: 

Kontakt Institution X

På denna sida