Bild_Anna_Palmer_Froskning_pågår

Nästa tema: En förskola på vetenskaplig grund

Så snart programmet är satt och dagen planerad så kommer mer information om vilka föreläsare som kommer att föreläsa.

Tid och plats:

Årets Förskoleakademi är framflyttad. Det tidigare datumet den 19/2 2021 framflyttas ytterliga i avvaktan på att den kan hållas på plats på Stockholms universitets campus.
Tid och plats meddelas därför senare när datum är satt.

För mer information kontakta:

Emilie Moberg, lektor, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, BUV.
E-post: emilie.moberg@buv.su.se

Anna Palmer, universitetslektor, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, BUV.
E-post: anna.palmer@buv.su.se