Nyheter

Omslag till bok

Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi

Linnea Bodén och Karin Gunnarsson har utforskat metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori. Boken vänder sig till studenter och forskare som undrar vad det innebär att ställa frågor, konstruera empiri, pröva etiska aspekter, göra en analys och sammanställa svar.

Favorit i repris, CBK skriftserie 2020

Återbruk inom barnkulturen - Favorit i repris!

Senaste skriften i serien från Centrum för barnkulturforskning är nu utgivet. Årets tema heter "Favorit i repris", och handlar om bruk och återbruk inom barnkulturen.

Nyheter

 • Intervju med Linnea Bodén om förskolan, forskning och förskollärarutbildningen 2021-11-03 - Studenterna möter ny forskning som är aktuell och relevant och får närhet till praktiken med forskning på hög vetenskaplig nivå, säger Linnea Bodén, forskare och lärare på BUV om förskollärarutbildningen på Stockholms universitet.
 • Experimenterande dans med förskolans yngsta barn 2021-04-29 Hur danspraktiker kan göras möjliga och hur kommer de till uttryck när de allra yngsta barnen i förskolan själva får vara med och experimentera fram dansen. Licentiand Lovisa Gustafsson har undersökt det.
 • Vill du nå ut till en internationell publik med din forskning? 2021-06-07 Du som är forskare vet väl att du kan publicera dina populärvetenskapliga artiklar i The Conversation. Läs artikeln, där finns några tips att tänka på inför en publicering.
 • Ny kursbok för förskollärarprogrammet av Emilie Moberg 2021-02-09 Kursboken Teori som analysverktyg i uppsatsarbetetvisar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten.
 • Återbruk inom barnkulturen - Favorit i repris! 2021-01-29 Senaste skriften i serien från Centrum för barnkulturforskning är nu utgivet. Årets tema heter "Favorit i repris", och handlar om bruk och återbruk inom barnkulturen.
 • Illustration: Emma Adbåge INSTÄLLT - Barnkultursymposium 2021 2020-12-17 För första gången sedan 1984 ställs CBK:S årliga barnkultursymposium in. Symposiet ”'Det är vi som bestämmer!' - makt, motstånd, barnkultur" skulle ha genomförts i mars 2021, men skjuts nu på framtiden.
 • Pippi en viktig röst för barns rätt 2021-01-11 Margareta Aspan, Fil dr i pedagogik, BUV, skriver i SvD:s Under strecket om barnens rättigheter, 75 år sedan första boken om Pippi Långstrump kom ut och året då Sverige inkorporerat FN:s konvention om barnets rättigheter i lag.
 • "En sten i magen - rättigheter för barn utan undantag" - ny antologi. 2021-03-19 I skuggan av en rådande coronapandemi, har ett antal organisationer larmat om ökat våld mot barn, ökat antal internetrelaterade brott mot barn och ökande antal orossamtal från barn. Nu finns en antologi om ämnet.
 • Postdoktor Eleonor Bredlöv Eknor om professionalitet i förskolläraryrket 2021-03-19 - Man ser emotionellt arbete som något medfött, särskilt hos kvinnor, när det i själva verket är en stor del av lärandet till ett yrke, säger Eleonor Bredlöv Eknor, ny postdoktor på BUV.
 • Intervju med Lina Lundström om att göra vänskap i högstadiet 2020-11-16 Vänskapskultur, sociala satelliter och en högstadieklass konstellationer handlar bland annat Lina Lundströms avhandling om.
 • Ann Åberg. Förskollärare Ann Åberg utsedd till Hedersdoktor 2020 2020-05-13 Stockholms universitet har utsett Ann Åberg förskollärare, pedagogisk handledare, författare och föreläsare till en av 2020 års hedersdoktorer.
 • Perspektiv i fritidshem, intervju med Linnéa Holmberg 2021-03-19 -    Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, säger Linnéa Holmberg i en intervju.
 • Petra Petersen, försvarade sin avhandling i pedagogik via Zoom 2020-10-06 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. Först ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
 • Favorit i repris - bruk och återbruk inom barnkulturen 2020-03-17 Centrum för barnkulturforsknings årliga barnkultursymposium innehöll som vanligt en intressant skara av föreläsare. Årets tema är "Favorit i repris! Bruk och återbruk inom barnkulturen"
 • Forskarintervju med Ulrika Winerdal 2020-03-13 Ulrika Winerdals sätter fingret på hur rättsvårdande myndigheter tänker i förhållande till sitt uppdrag gällande barn och unga som begår mycket grova brott. Hon talar om de rättsvårdande myndigheternas ”dubbla ansvar”.
 • En förskola som tar barn in i publika platser 2021-03-19 Vad händer om en forskare tillsammans med två pedagoger och sex förskolebarn börjar sjunga i en buss eller börjar leka med sina röster i en tunnel? Doktoranden Christine Eriksson ger svar i sin avhandling.
 • 13 miljoner till forskningsprojekt om barns och familjers mobilitet  2019-11-26 Två forskningsprojekt som med kvalitativa metoder studerar barns och familjers mobilitet har beviljats medel från Formas om totalt ca 13 miljoner kronor.
 • Tvärvetenskapligt barnkulturprojekt får forskningsmedel från Vetenskapsrådet 2021-03-19 "Att gestalta migration. Retorik, representation och reception i svensk barnteater" har fått pengar av Vetenskapsrådet. Läs mer om det treåriga projektet och projektgruppen.
 • Susanne Kjällander får Guldäpplet för insatser inom IT i skolan 2021-03-19 Juryn för Guldäpplet har utsett Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.
 • Intressanta och lärorika dagar på WERA-IRN Extended Education 2021-03-19 Under tre dagar hölls konferensen WERA-IRN Extended Education - Practices, Theories and Activities på Stockholms universitet. Värd var Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskare från 16 olika länder deltog och sammanlagt blev det 68 olika presentationer av de senaste forskningen inom forskningsområdet fritidshemspedagogik.
 • Lena Aronsson om när förskolan möter neurovetenskap 2020-03-13 Lena Aronsson är hösten 2019 aktuell med avhandlingen ”När förskolan möter neurovetenskap. Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik”.
 • Fest och fanfar i Frescatibackehusen 2019-08-30 Under blå himmel och strålande sol invigdes BUV:s nyrenoverade lokaler i Frescatibackehusen. De många besökarna bjöds på både invigningstal, fanfar, dryck med tilltugg och rundvandring i den fyra plan stora byggnaden.
 • Upprop för en likvärdig och hållbar förskola 2019-06-26 Forskare och programansvariga vid 18 lärosäten uppmanar regeringen att tillsätta en utredning om förskolan i ett gemensamt upprop. Forskare och de programansvariga vill rikta uppmärksamhet mot våra yngsta medborgare, de drygt 500 000 barn som är inskrivna i förskolan och de förutsättningar som råder för att stödja alla barns lek, utveckling och lärande inom ramen för utbildning, undervisning och en trygg omsorg.
 • BUVs prefekt med i Accelerators forskargrupp 2019-06-26 Den 3 juni presenterade forskare från universitetets fyra fakulteter de tvärvetenskapliga processer som pågått under hösten inom Accelerators forskargrupper. Samtalet kom bland annat att handla om aspekter på forskarens värv och nya sätt att materialisera forskningsresultat.
 • Höga betyg från UKÄ för BUV 2019-04-23 Universitetets utbildningar till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får omdömet hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna.
 • Mie Josefsons avhandling 10 i top 2018 2021-03-19 Skolporten räknar varje år ut vilka 10 pedagogiska avhandlingar som har blivit mest klickade på skolporten.se under det föregående året. På tio- toplistan ligger Mie Josefsons avhandling: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan.
 • Ylva Lorentzon om barnkulturens status och om att disputera 2020-10-20 Ylva Lorentzon har disputerat med avhandlingen "Öppna världar, slutna rum - Om status och barnkulturpolik i scenkonstens vardagspraktik". Möt henne när hon berättar om sin forskning och tankar kring den.
 • Möt våra forskare: Sofia Grunditz 2019-02-21 Med avhandlingen ”Vilan i förskolan 1910-2013. Visuella material och visuell metodologi” sätter Sofia Grunditz ljuset på barnens sovrutiner i ett historiskt perspektiv. Mycket visade sig vara likt mellan då och nu.
 • Ny bok: Förskolans historia – Förskolepolitik, barn och barndom 2018-10-30 Ny bok av Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlind om om förskolans framväxt i Sverige, från mitten av 1800-talet och fram till 2000-talets första årtionden. Det långa perspektivet synliggör både förändring och kontinuitet. Det ger också uppslag till nya frågor om vår egen tid och om framtida utmaningar.
 • Forskningsfokus på förskollärarstudenternas digitala kompetens 2021-03-16 Sedan hösten 2017 pågår ett samarbete mellan SU och Väsby Makerspace, riktat till förskolelärarstudenter inom digital didaktik. Fokus ligger på hur digitalisering ska användas i undervisningen.
 • Ny bok: Barn- och ungdomsvetenskap - Grundläggande perspektiv 2018-04-12 Professorer och universitetslärare från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkar i antologi om Barn- och ungdomsvetenskapens grundläggande perspektiv.
 • Fem frågor till... Mie Josefson 2021-03-19 De små barnens blick skärper den egna blicken. Mie Josefson, aktuell med avhandlingen: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan, svarar på frågor om sin forskning.
 • Sara Backman Prytz. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet Sara Backman Prytz debatterar för att barn ska vaccineras mot mässlingen 2018-01-24 - Ni som väljer bort vaccin mot mässling måste förstå att ni ökar risken för att barn ska dö eller få skador för livet, skriver Sara Backman Prytz i Expressen den 9 jan. 2018.