Forskningsinriktningar

Barn- och ungdomsvetenskap

  • Barn och migration
  • Barn, unga och plats
  • Barn och ungdomars språk
  • Barns fritid
  • Fritidspedagogik
  • Genus och sexualitet
  • Social interaktion och diskursiv teori 
  • Våld

Förskoledidaktik

Barnkultur

Avhandlingar BUV

Via länken finns samtliga avhandlingar i barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik av forskare på Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutionen, från och med 2007.