Intervjuer

Föreläsningar

Se även hela föreläsningar med våra lärare och forskare.

Intervjuer kring avhandlingar och uppsatser

Intervjuer med forskare

  • Linnea Bodén, forskare BUV. Foto privat Intervju med Linnea Bodén om förskolan, forskning och förskollärarutbildningen - Studenterna möter ny forskning som är aktuell och relevant och får närhet till praktiken med forskning på hög vetenskaplig nivå, säger Linnea Bodén, forskare och lärare på BUV om förskollärarutbildningen på Stockholms universitet.
  • Postdoktor Eleonor Bredlöv Eknor, BUV Postdoktor Eleonor Bredlöv Eknor om professionalitet i förskolläraryrket - Man ser emotionellt arbete som något medfött, särskilt hos kvinnor, när det i själva verket är en stor del av lärandet till ett yrke, säger Eleonor Bredlöv Eknor, ny postdoktor på BUV.
  • Linnéa Holmberg.jpg Perspektiv i fritidshem, intervju med Linnéa Holmberg -    Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, säger Linnéa Holmberg i en intervju.
  • Arniika Kuusisto. Foto:Ylva Carlsdotter, Stockholms universitet Passionerad forskare professor på BUV Arniika Kuusisto, professor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet sedan våren 2018. Hon har närmast i tid varit docent vid Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki och innehar titeln Hedersforskare på Department of Education, University of Oxford.
  • Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin. AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan Slutrapport från ett forskningsprojekt med digitala pekplattor i Botkyrka kommunala förskolor. Ett samarbete mellan Botkyrka kommun och Stockholms universitet. Forskningsledare fil dr Susanne Kjällander.

Fler intervjuer på engelska

Intervjuer av forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som givits på engelska.