Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Forskarna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är engagerade i en rad olika forskningsprojekt. De olika forskningsprojekten vid institutionen delas upp i två forskningsområden. Under respektive rubrik finns forskningsprojekten listade:

Mer information finns på forskarnas personliga hemsidor under Våra forskare.

I Stockholm University Research Database, universitetets informationsdatabas för forskningsaktiviteter, listas de flesta av våra projekt. I databasen kan du söka och finna information om projekten, forskargrupper, med mera.