Forskning

Seminarier, forskarseminarier och konferenser

Här kan du se BUVs alla Seminarier, forskarseminarier och konferenser och vilka de riktar sig till. Är du intresserad kan du alltid kontakta ansvarig för det seminarium du vill ha mer information om. Se kontaktuppgifter under respektive evenemang.

Seminareserier och tider för dem finns på BUVs Kalender.

Anneli Hippinen Ahlgren om forskning om fritidshemmens roll och framtid

Anneli Hippinen Ahlgren är aktuell med forskning kring fritidslärarens roll i ett undervisningsperspektiv och hur de lär ut och interagerar med barnen.

Barns egna vittnesmål om att bo på ett asylboende

Hur en grupp barn upplever sin vardag på ett asylboende och i skolan har Sandra Karlsson skrivit fram i sin avhandling Children's lived rights: The everyday politics of asylum-seeking children. Läs hela intervjun med Sandra Karlsson.

Barn leker i en vattenpöl. Foto: Niklasa Björling.

Hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor

Teresa Elkin Postila är aktuell med avhandlingen: (O)ändligt vatten - En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor. Läs hela intervjun med Teresa Elkin Postila.

Shahram Mansoory, doktorand på BUV.

Shahram Mansoory om barndom och forskning

Shahram Mansoory är aktuell med avhandlingen: Youth well-being within the family context: Belief and behavior patterns of Swedish fathers, mothers, and youths. Läs hela intervjun med Shahram Mansoory.

Får vem som helst prata förortsslang?

Vårt sätt att prata påverkar hur vi uppfattar varandra och omvärlden. Men hur ska vi då prata för att inkludera olika kulturer och identiteter? Förändrar vi något om vi ändrar på språket? Henning Årmans forskning följer diskussionerna hos politiskt aktiva ungdomar i en innerstadsskola. Läs hela artikeln om Henning Årmans forskning.

Anneli Hippinen Ahlgren om forskning om fritidshemmens roll och framtid

Anneli Hippinen Ahlgren är aktuell med forskning kring fritidslärarens roll i ett undervisningsperspektiv och hur de lär ut och interagerar med barnen.

Två av universitetets forskare mottagare av Guldäpplets jubileumspris

Susanne Kjällander och Staffan Selander prisas för sina långvariga insatser för utvecklingen av digitala verktyg och arbetssätt i skolan.
Läs hela artikeln om deras insatser och Guldäpplets jubileumspris 2021.

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

 – Att förskollärarstudenter som inte har svenska som modersmål får stöd i studierna, och att studenterna får med sig verktyg för att arbeta språkutvecklande med barn i förskolan, är lika viktigt, säger Bodil Halvars, programansvarig för universitetets förskollärarutbildning.

Läs mer om vad Susanne Kjällander och övriga säger i hela artikeln Vikten av språkutveckling i förskolan.

Omslag till bok

Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi

Linnea Bodén och Karin Gunnarsson har utforskat metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori. Boken vänder sig till studenter och forskare som undrar vad det innebär att ställa frågor, konstruera empiri, pröva etiska aspekter, göra en analys och sammanställa svar.

Böcker som är inkedjade i motsats till öppet tillgängliga.

Fortsatt fjärraccess till KB-material

Ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och flera upphovsrättsorganisationer har gjort det möjligt för forskare och studenter på högre nivå att komma åt upphovsrättsligt skyddat material på digital väg, utan att behöva besöka KB eller något annat bibliotek. Avtalen har nu förlängts till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material. Läs mer om fjärracess.

Ann Åberg

BUV firar Ann Åbergs hedersdoktorat

En förkortad version när BUV hyllade Ann Åbergs hedersdoktorat finns nu att se. Även Ann Åberg själv talar. Hyllningstal/föreläsningar av professor Hillevi Lenz Taguchi, docent och universitetslektor Anna Palmer och fil.dr. och universitetslektor Lena Aronsson.

Barnnorm och kroppsform - Barnkultursymposiets skrift

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

CBK ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur samt att sprida forskningsresultat. 

Fler forskningsnyheter