Doctoral theses

Doctoral theses, subject Child and Youth Studies database DiVA

Author Title Year

Spaces of appearance : Intergenerational and interspecies relations in the Anthropocene 2019

Det högkänsliga subjektets tillblivelse : Diskursiva praktiker om identitet, förmåga och funktionsvariation 2019

Öppna världar, slutna rum : Om status och barnkulturpolitik i scenkonstens vardagspraktik 2018

Konsten att producera lärande demokrater 2018

Talking talent : Narratives of youth sports selection 2017

Lived transitions : experiences of learning and inclusion among newly arrived students 2017

Somali-Swedish Girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces 2016

Utan given hemvist : Barnperspektiv i den svenska asylprocessen 2016

Drawing the limits : Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure 2016

Att navigera på en skolmarknad : en studie av valfrihetens geografi i tre skolor 2017

Sexually exploited youths in the Swedish legal system : Conditions of victimhood 2015

Med önskan om kontroll : Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete 2015

Barns medierade värld : syskonsamspel, lek och konsumtion 2015

Swedish as multiparty work : Tailoring talk in a second language classroom 2015

Playing practices in school-age childcare : An action research project in Sweden and England 2015

Dilemmas in child custody disputes : the child's best interest in courtroom discourse 2014

Toddlers as social actors in the Swedish preschool 2011

Chatt som umgängesform : Unga skapar nätgemenskap 2010

Pupils in remedial classes 2009

Ungdomars erfarenheter av emotionell utsatthet under uppväxten 2008

Den upproriska skötsamheten : Att vara ung och scout 2007

Utveckling och överlevnad : en studie av barn i psykosociala riskmiljöer = [Development and survival] : [a study of children at risk living in adverse psychosocial milieu] 2019

Doctoral theses, subject Early Childhood Education

Author Title Year

The Road From Damascus : New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool 2022

(O)ändligt vatten : En studie om hur förskolebarn som kännare engageras i samhälleliga miljöfrågor 2021

Barnträdgårdens didaktik : Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i tidskriften Barnträdgården 1918-1945 2020

A preschool that brings children into public spaces : Onto-epistemological research methods of vocal strolls, metaphors, mappings and preschool displacements 2020

När förskolan möter neurovetenskap : Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik 2019

Vilan i förskolan 1910-2013 : Visuella material och visuell metodologi 2018

Det ansvarsfulla mötet : En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan 2018

Breakdowns, overlaps and ambivalence : an Actor-network theory study of the Swedish preschool curriculum 2017

Mot en mindre profesjonalitet : "Rase", tidlig barndom og Deleuzeoguattariske blivelser 2015

Den unika möjligheten - en studie av den svenska förskolemodellen 1968-1998 2013

Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 2013

Contacts

Superintendents
Child and Youth Studies:
Rickard Jonsson

Children´s culture:
Magnus Öhrn

Early Childhood Education:
Anna Palmer

Director of studies (phd studies)
Kari Trost

Administrator (phd studies)
My Bodell

Karin Gunnarsson. Photo: Eva Dalin.

New perspectives on life skills and girls’ health

Karin Gunnarsson about her doctoral thesis.

Gunnel Mohme. Foto: Privat.

Doctoral thesis, Gunnel Mohme

Somali-Swedish Girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces.