Våtmarksarkeologiskt seminarium

Seminarium

Datum: måndag 17 oktober 2022

Tid: 09.30 – 17.00

Plats: Sal 111, Wallenbergslaboratoriet / Zoom

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket bjuder in till ett våtmarksarkeologiskt seminarium den 17:e oktober 2022.

Vi bjuder in till en hel dag med presentationer och diskussion med fokus på kulturmiljö och våtmarksarkeologi kopplat till våtmarksrestaurering. Seminariet hålls på institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet samt via zoom. Deltagande på plats är begränsat till antal men samtliga inbjuds att delta digitalt.

Läs mer om upplägget för seminariet:
Schema (201 Kb)  

Anmälan: sara.gummesson@ofl.su.se, dock senast den 16:e september. Ange om ni vill delta fysiskt eller via Zoom.

Under såväl förhistorisk och historisk tid har människor nyttjat våtmarker på många olika sätt. Miljöerna erbjuder även unika förutsättningar för bevarande av 
olika arkeologiska fyndmaterial. Under senare år har det blivit tydligt att detta också är miljöer av stor betydelse för genomförandet av klimatpolitiken. Idag vet 
vi att de tidigare utdikade och uppodlade våtmarksmiljöerna orsakar omfattande växthusgasutsläpp, vilket kan åtgärdas genom att återväta dem. I samband 
med utdikning och uppodling av mark har flera fornfynd påträffats, men det finns en risk att återvätning av dessa miljöer kan orsaka eller försämra skador på 
arkeologiska lämningar och kulturmiljöer. För att säkerställa att så inte sker kommer länsstyrelsen behöva beställa fram arkeologiska utredningar för att klargöra 
fornlämningssituationen vid denna typ av klimatåtgärd. 

På seminariet vill vi sprida och skapa kunskap, till länsstyrelser och arkeologiska undersökare m.fl., om dessa våtmarksmiljöer och vilka som kan vara särskilt 
intressanta för arkeologin, samt vilka kulturmiljöfrågor som är relevant kopplade till våtmarksrestaurering.