Ansökan och urval till Masterprogrammet i arkeologi

Ansökan

Ansökan till masterprogrammet i arkeologi görs via www.antagning.se och måste kompletteras med ett personligt motivationsbrev. Ditt motivationsbrev laddar du antingen upp på när du gör din ansökan på www.antagning.se eller så skickar du den till Antagningsservice i Östersund och till Institutionen för arkeologi och antikens kultur.


Instruktioner för motivationsbrev

Vid ansökan till Masterprogrammet i arkeologi ska bifogas ett personligt motivationsbrev. I det ska du kortfattat redogöra för planeringen av dina studier dels genom att reflektera bakåt, hur du lagt upp dina tidigare studier och dels hur du tänker dig den vidare progressionen med Masterprogrammet.

I brevet ska du också tala om vad syftet är med din utbildning, dvs. vad den är tänkt att leda fram till efter avslutad masterexamen (exempelvis forskarutbildning eller arbete inom kulturmiljövården). Motivationsbrevet ska vara på högst 5000 tecken inklusive mellanslag. Observera! Din ansökan är ej komplett utan motivationsbrevet.

Om du söker flera inriktningar på programmet ska du skicka ett brev per inriktning.
Obs att du ska märka brevet med ditt personnummer.

Motivationsbrevet laddas upp med ansökan på www.antagning.se

Det är enklast att ladda upp betyg, intyg och annat direkt på Mina sidor. Om du inte har möjlighet att ladda upp kan du i stället skicka dem till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg
 

Samt även i kopia som PDF till studieadministrationen.


Urval

Urvalet till masterprogrammet baseras på en sammanvägd bedömning av det tidigare uppsatsarbetets kvalitet/inriktning samt ett personligt motivationsbrev.
 

 

Sök bland våra utbildningar