Policy för val av handledare

Institutionen ska, i största möjliga mån, erbjuda studenten möjlighet att kunna välja handledare för examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå. Valbara handledare presenteras vid kursstart och forskare/lärare som ej presenteras vid detta tillfälle bör ej väljas som handledare. Vidare gäller att ämnet för examensarbetet måste godkännas av den kursansvarige.

Prefekten

 

På denna sida