Policy avseende fusk och plagiat

Universitetsstudier i humaniora innebär övning i att uttrycka egna ord och tankar i skrift. Att skriva olika uppgifter är en central del i de flesta av institutionens kurser. Det är därför viktigt att du redan från början är medveten om vad det innebär att plagiera en text så att detta kan undvikas.

Om du kopierar eller skriver av någon annans text och idéer utan att ange källan gör du dig skyldig till plagiat. Detta gäller även om du formulerar om en text eller idé som du har hittat i en bok, tidskrift, tidning eller på webben utan att på något sätt hänvisa till denna källa. Institutionen har nolltolerans mot plagiat och det betraktas såsom fusk. Enligt Stockholms universitets riktlinjer för disciplinärenden är plagiat en disciplinär förseelse som kan leda till avstängning från universitetet.

Texter som lämnas in i lär- och samarbetsplattformen Athena kontrolleras med hjälp av textmatchningsverktyget Urkund. Det innebär att dessa texter matchas mot text som finns tillgänglig på internet. Har du skrivit av texter från internet, även om du har bytt ut vissa ord eller meningar, kommer Urkund att upptäcka detta. Det gäller även om du har klippt och klistrat från exempelvis en engelsk text och sedan översatt denna i Google translate. Tänk på att mycket av kurslitteraturen också finns publicerat på internet. Det betyder att Urkund upptäcker om du har skrivit av text från kurslitteraturen.

Kerstin Lidén
Prefekt

På denna sida