Mediepolicy

Syftet med denna policy är att du som anställd ska ha något att stödja dig på och förhålla dig till när du kommunicerar med/genom olika medier. Med kommunikation avses bild, ljud och text eller en kombination av dessa.

Vilka omfattas av mediepolicyn

Alla anställda, oavsett anställningsform, omfattas av institutionens mediepolicy, dvs. tillsvidareanställda, visstidsanställda, projektanställda, studenter och praktikanter.

Det som publiceras ska vara relevant och ha ett direkt samband med verksamheten på Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Om du vill starta en Facebook sida, blogg eller dylikt finns en checklista för sociala medier som du måste förhålla dig till innan du sätter igång. Se Medarbetarwebben, Checklista för sociala medier.

Riktlinjer för kontakter/publicering i media?

All kommunikation med medier där myndigheten Stockholms universitet är avsändare ska följa gällande lagar och förordningar samt universitetets interna regelverk. Publicering som är kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada verksamheten vid, eller anseendet för Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, får inte ske.

Till media räknas dagstidningar, tidskrifter, TV och radio.

När du som anställd använder dig av ovanstående kanaler för att nå ut med dina forskningsresultat måste du beakta följande:

•    Att du har tillstånd att publicera fotografier med andra på, i enlighet med GDPR. För fotografering i institutionens utrymmen och samlingar gäller särskilda regler.
•    Att du följer universitetets grafiska manual (visuell identitet).
•    Pressbilder från Mediabanken får brukas fritt när användandet är kopplat till Stockholms universitet. Dock måste fotografen namnges (Foto: fotografnamn xxx, Stockholms universitet).
•    Tänk på ditt språk och den ton du använder när du skriver. Vilken målgrupp vill du nå ut till? (Se medarbetarwebben, Språkpolicy vid Stockholms universitet).

Du får inte publicera eller närmare kommentera:
•    Ett pågående projekts resultat utan projektledarens tillstånd (Upphovsrättsskyddat material).
•    Lägga upp fotografier på opublicerade artefakter (Upphovsrättsskyddat material).
Du får inte publicera
•    Spam och reklam
•    Förtal, hot och personangrepp
•    Hets mot folkgrupp
•    Pornografi och våldsskildringar
•    Upphovsrättsskyddat material
•    Ovårdat språk


Riktlinjer för kontakter/publicering i sociala mediekanaler

Allt innehåll på webbplatser och sociala medier där myndigheten Stockholms universitet är avsändare ska följa gällande lagar och förordningar samt universitetets interna regelverk. Publicering som är kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada verksamheten vid, eller anseendet för Stockholms universitet får inte ske.

Till sociala mediekanaler räknas Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn och bloggande. När du som anställd använder dig av offentliga kanaler för att nå ut med dina forskningsresultat och/eller har kontakt med studenter måste följande beaktas:

•    Att du har tillstånd att publicera fotografier med andra på, i enlighet med GDPR.För fotografering i institutionens utrymmen och samlingar gäller särskilda regler.
•    Att du följer universitetets grafiska manual (visuell identitet)
•    Pressbilder från Mediabanken får brukas fritt när användandet är kopplat till Stockholms universitet. Dock måste fotografen namnges (Foto: fotografnamn xxx, Stockholms universitet)

Du får inte publicera:
•    Spam och reklam
•    Förtal, hot och personangrepp
•    Hets mot folkgrupp
•    Pornografi och våldsskildringar
•    Upphovsrättsskyddat material
•    Ovårdat språk
•    Länkar till ovanstående material

Institutionen kan ta bort inlägg med ovanstående innehåll. Kommentarer som inte har någon koppling till det publicerade innehållet eller till institutionen/universitetet kan även tas bort.

Observera att personliga webbsidor, bloggar och andra personliga kanaler i sociala medier är privata och får således inte ha Stockholms universitet som avsändare eller använda universitetets logotyp.

Riktlinjer för media vid arbete i Sverige

Endast material och information där spridning är tillåten får publiceras eller kommenteras i media. Intervjuer med journalister hanteras enbart av utgrävningsansvarig, om inget annat är överenskommet.

Riktlinjer för media vid arbete utomlands

I medelhavsländerna finns strikta lagar och förordningar som reglerar hur arkeologiskt material får publiceras. Detta innebär att det är absolut förbjudet att skriva på Facebook, Twittra, blogga eller använda Instagram för att förmedla undersökningsresultat både i ord och också i bild/fotografier. Intervjuer med journalister hanteras enbart av utgrävningsansvarig, om inget annat är överenskommet. Om resultat cirkulerar i dessa medier innan de är publicerade kan detta medföra att vi blir av med vårt tillstånd för arkeologiska undersökningar, men kan även skada andra svenska forskare som verkar t.ex. i Italien, Grekland, Turkiet och vid de Svenska Instituten i Rom, Athen och Istanbul.

Huvudansvarig för mediekontakter

Huvudansvarig för alla mediekontakter och kanaler är prefekten för Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Informera även kommunikatören som kan lyfta fram det på hemsidan eller dylikt (red@archaeology.su.se).

Enheten för Press och redaktion kan vara behjälpliga med att nå ut i interna och externa kanaler (press@su.se / tel:08-16 40 90).

Kerstin Lidén
Prefekt

 

På denna sida