Äldre konferenser

Här hittar du konferenser från 2012-2017.

 

Konferenser från 2017

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2017.

Se videoinspelningen av det tvärvetenskapliga, internationella symposium om performativitet som arrangerades av Institutionen för kultur och estetik i början av oktober 2017.

 

 

Ett internationellt tvådagarssymposium den 21 - 22 september 2017, om kulturarv och gränser, med öppna föreläsningar och samtal med forskare från olika discipliner och delar av världen. Keynoteanförande av Trinh T. Minh-ha. Fri entré.

Gränser är ett högaktuellt tema i världspolitiken. Det talas om nya murar, om gränsskydd och utökade gränskontroller, samtidigt som betydelsen av gränsöverskridande kulturella rörelser tycks öka. Hur vi väljer att uppfatta och definiera gränser är av avgörande betydelse för kulturarvsforskning, i Sverige och övriga världen.

Symposiet, som arrangeras i samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Institutionen för kultur och estetik, samlar framstående forskare från olika discipliner och olika delar av världen till ett samtal om hur det politiska intresset för gränser som vi nu upplever kan komma att påverka vår förståelse av kulturarv. Första dagens föreläsningar är öppna och riktar sig till forskare, studenter, personer verksamma inom kulturarvsfältet, och andra med intresse för kulturarvsfrågor i dagens samhälle.

Presentationer, torsdag 21 september

Plats: Auditoriet, Humanistvillan, Frescativägen 24E, Stockholms Universitet.

Välkomstord: Peter Gillgren
Keynoteanförande: Trinh T. Minh-ha, UC Berkeley: Boundary Events – Resistance and the Creative Everyday
Dacia Viejo-Rose, Heritage Studies, Cambridge University: The Porous Boundaries and Edge Effects of Heritage
Cecilia Parsberg, Fri Konst, Lunds universitet: We are Losers and You have to Learn from Us
Mikael Baaz, Juridik, Göteborgs universitet: The Preah Vihear Temple Conflict: Heritage, Borders and Peace-Building Resistance 
Elisabeth Niklasson, Archaeology, Stanford University: ‘Fortress Europe’ and the Future of the Past in EU Cultural Policy
Péter Balogh, Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences: The Border Site as Heritage: A Resource or a Curse?
Avslutningsord: Anna Källén

Workshop arrangerad av Institutionen för arkeologi och antikens kultur och Institutionen för kultur och estetik, den 12 september 2017.

Mer om konferensen på vår engelska sida

Den elfte internationella konferensen inom the International Association for Word and Music Studies (WMA) hölls vid Institutionen för kultur och estetik den 9 - 12 augusti.

Konferensen hölls tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Mer om konferensen på vår engelska sida

Ett tvärvetenskapligt symposium om operaforskning idag, den 30 juni - 1 juli 2017.

Symposiet genomförs med medel från Oxford University Press och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Mer om konferensen på vår engelska sida

En tvärvetenskaplig panelkonferens med professor i engelska och mediestudier, John Durham Peters, och andra inbjudna skandinaviska forskare från olika forskningsområden inom historisk och filosofisk mediaforskning. Keynoteföreläsning av John Durham Peters. Den 7 juni 2017. Öppet för alla.

Evenemanget är en del av John Durham Peters besök vid Institutionen för kultur och estetik under temat "Media as infrastructures of being: Meaning, Environment and History".

John Durham Peters är professor i engelska och mediestudier vid Yale University.

Mer om konferensen på vår engelska sida

Ett öppet symposium den 29 maj 2017, i utbyte med University of Illinois. Gästföreläsare är professorerna Martin Schneider och Carl Hendrik Niekerk.

Mer om symposiet på vår engelska sida

Konferensen SHOW TIME: Bodies, Spectacle and Unpopular Culture, 12 maj 2017, finansieras av Litteraturforskning som ledande område, Stockholms universitet.

Jack Halberstam, professor i Amerikastudier och etnicitet, genusvetenskap och litteraturvetenskap vid University of Southern California håller keynoteföreläsningen “Low Theory, High Stakes: Trans* Bodies, Hapticality and Popular Culture”.

Presentationer

Tiina Rosenberg och Christer Johansson hälsar välkommen

Melanie Schiller: Pop Against Populism: Popular Music and Contemporary Discourses of National Identities in Europe

Jonas Eklund: Revealing the Popular: On Burlesque and the Popular

Jack Halberstam: Low Theory, High Stakes: Trans* Bodies, Hapticality and Popular Culture

Per Israelson: Sympoiesis of Superheroes: A Media Ecological Approach to Neil Gaiman and Dave McKean's Black Orchid

Jacob Kimvall: Graffiti – (Graphic) Design or Vandalism?

Tvärvetenskaplig workshop den 26 april 2017, om historiografi och temporalitet. Två av dagens programpunkter hålls av inbjudna gäster: Aleida Assmanns keynote och Nina Lager Vestbergs gästföreläsning. Därtill presenterar forskare vid institutionen olika perspektiv på temporalitet och historiografi

Presentationer

Keynote Aleida Assmann "Parsing time: Reflections on the temporal structure of historiography"

Meike Wagner

Jakob Derkert

Gästföreläsning Nina Lager Vestberg "Photography, Archives, and the Phases of Digitisation"

Adam Wickberg Månsson

Anna Källén

Anna-Maria Hällgren

Om Aleida Assmann: Aleida Assmann är professor emerita i engelsk litteraturvetenskap och litterär teori vid Institutionen för litteraturvetenskap, konstvetenskap och media vid Universität Konstanz i Tyskland. Ett par av hennes böcker är: Cultural Memory and Western Civilization: Arts of Memory och Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity

Om Nina Lager Vestberg: Nina Lager Vestberg är professor i visuell kultur vid Norges Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim.

Ett heldagsseminarium den 6 april 2017, om sakprosa/dokumentärlitteratur. Seminariet arrangeras av litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik i samarbete med Författarförbundet. Alla är välkomna.

Gemensamt för den litterära sakprosans genrer – reportage, reselitteratur och historiografier – är att de är utarbetade för att berätta om andra verkligheter, bortom det egna, privata och lokala. Samtidigt ansluter den litterära sakprosan explicit eller implicit ofta till övergripande berättelser om nationell, regional eller lokal identitet, såväl tematiskt som stilistiskt. Vad är förhållandet mellan dokumentet, sanningsanspråket, stilen och den nationella särarten? Har globaliseringens idé och transnationella strömningar en annan plats och funktion i dokumentärprosan än i litteraturen i övrigt? Vilka politiska implikationer följer av det nationella som utgångspunkt för omvärldsbeskrivning?

Spänningsförhållandet mellan det estetiska uttrycket och faktainnehållet är genomgripande för all litteratur med dokumentärt anspråk, men fortfarande ett relativt outforskat område. Syftet med seminariet är att sammanföra yrkesverksamma dokumentärförfattare med forskare på området.

Seminariet ”Sanning och stil” initierades våren 2016 av Minerva, Författarförbundets fackbokssektion som ett led i arbetet för att öka det akademiska intresset och förståelsen för den litterära sakprosan. Seminariet 2017 med temat ”dokument och nationalitet” är ett samarbete med Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Arrangörer är Anna Jungstrand, forskare i litteraturvetenskap, och Henrik Berggren, historiker och författare. Seminariet genomförs med bidrag av Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Presentationer

 • Den svenska utblicken och tvivlets strategier i dokumentärlitteraturen. Anna Jungstrand, doktor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
 • Podiesamtal om samtida norsk verklighetslitteratur. Ane Farsethås, kulturredaktör Morgenbladet, Oslo och Ivo de Figueiredo, författare och kritiker, Oslo.
 • Introducing Euclides da Cunha: Embedded Journalism and the Nature of the Nation. Jobst Welge, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
 • Att skriva inom och utom nationen. Henrik Berggren, författare och historiker, Stockholm.
 • Fakta och fiktion i de oblyga lögnernas tid. Göran Rosenberg, författare, Stockholm
 • Patriotiska skygglappar och den nationella begränsningen i litteraturen om andra världskriget. Marte Michelet, författare och journalist, Stockholm.
 • Att dela upp sitt namn. Projektet ”Minnesrörelser” mellan två länder, språk, tystnader. Helga Krook, författare, översättare och doktor i litterär gestaltning, Linnéuniversitetet
 • Äkta svenskt kaffe i Konstantinopel. Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
 • Sammanfattning och panel – Sanning & stil 2018?

 HAS@SU-workshop 26 januari 2017.

 

Konferenser från 2016

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2016.

Den 26 september 2019 samtalar sex ledande forskare i fältet Critical Heritage Studies om möjligheterna att skapa nya begrepp för kulturarv i rörelse.

De senaste årens politiska utveckling i världen utmanar traditionella västerländska kulturarvsbegrepp. Dramatiska förflyttningar av människor och en ökad rörlighet av kulturarvsobjekt runt om i världen har avslöjat brister och fel i den traditionella synen på kulturarv som något stabilt, homogent, och platsbundet. Samtidigt används kulturarv i stabil essentiell mening, i ökande grad som politisk huvudfråga av ultrakonservativa politiska grupper runt om i Europa.

Det svenska kulturdepartementet arbetar för närvarande med en proposition för en ny "inkluderande" kulturarvspolitik, på premissen att "det gemensamma kulturarvet är i ständig utveckling och formas av människor tillsammans". Men i vilken utsträckning är detta förenligt med befintliga institutioner och strukturer för att förstå och förvalta kulturarv? Hur djupt går det traditionella, stabila, plats- och nationsbundna kulturarvsbegreppet med rötter i 1800-talet? Vilka förändringar krävs för att istället betona rörelse, mångfald, och delande? Kan nya rörliga begrepp – begrepp som kan rymma mångfald, gränsöverskridande identiteter, och erfarenheter av flykt och exil – bryta upp föreställningar om essentiella avgränsade kulturer, och låta kulturarvet bidra till interkulturell respekt och tolerans?

Program: Kulturarv i rörelse (493 Kb)

Abstracts Heritage as Movement 2016 (1174 Kb)

Hösten 2016 hölls ett öppet internationellt symposium om W.G. Sebalds verksamhet som poet.

Institutionen gästas av ett flertal namnkunniga Sebaldforskare, däribland Uwe Schütte, som varit Sebalds doktorand och skrivit flera böcker om hans författarskap, Iain Galbraith, som är den brittiske översättaren av Sebalds poesi, samt Sven Meyer, som är utgivare av Sebalds posthuma verk.

Program: The Poetry of W.G. Sebald (278 Kb)

Teatervetenskapen vid Stockholms universitet har utsetts till att organisera 2016 års världskonferens för The International Federation for Theatre Research, som idag är en global organisation med medlemmar från alla kontinenter.

Tema för konferensen i Stockholm är ”Presenting the Theatrical Past”.

Konferensens utgångspunkt är Drottningholms slottsteaters 250-årsjubileum, men temat omfattar även historiografi och teaterhistoriska teman ur ett brett perspektiv. Utifrån de senaste årens konferenser räknar vi med ett deltagarantal uppgående till cirka 900 personer. Konferensen, som samlar teaterforskare från hela världen, går av stapeln 13-17 juni 2016 på campus Frescati.

Se hela konferensprogrammet här

 

Konferenser från 2015

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2015.

1 december 2015.

Seminarium om intermedialitet med Peter Dayan: "On the dangers of letting words, music, and images get too close to each other: a lesson from Montmartre, 1887-1889" (Axel Englund)

Peter Dayan är professor i Word and Music Studies vid University of Edinburgh, samt gästprofessor vid Centre for Research in Contemporary Poetry, Aalborgs universitet. Han är specialiserad på intermediala relationer och författare till böckerna Art as Music, Music as Poetry, Poetry as Art, from Whistler to Stravinsky and beyond (2011) samt Music Writing Literature, from Sand via Debussy to Derrida (2006). I sin pågående forskning fokuserar han bland annat på musikens roll i dadaisternas verksamhet i Zürich.

Läs mer om detta seminarium på vår engelska sida

1 oktober 2015.

Human Animal Studies (HAS@SU) i slutfasen med att färdigställa en bok med titeln Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter. Med hjälp av åskådliga exempel undersöker åtta etnologer hur djur har en förmåga att väcka människors känslor och engagemang. Djuren finns i vårt språk, de koloniserar vårt tänkande och de befolkar våra böcker och konstverk. På något sätt pockar de ständigt på vår uppmärksamhet. De är som oss, men ändå inte. Genom djuren får vi syn på oss själva.

Medverkande

Simon Ekström skriver om humrars förekomst i skämtteckningar.
Mattias Frihammars bidrag belyser utifrån ett vildmarksgalleri i Ockelbo frågor om etik, iscensättning, lokal identitet och dikotomin land/stad.
Sverker Hyltén – Cavallius bidrag handlar om hur död, dödande och massutdöende gestaltas på naturvetenskapliga museer.
Helena Hörnfeldt skriver om hur människors rädsla för djur är kulturellt förankrad i olika tider och sammanhang.
Lars Kaijser belyser de konventioner som bidrar till hur djur och natur – i detta fall hajar – framställs och gestaltas på offentliga akvarier.
Elin Lundquists text behandlar mötet mellan jägare och djurrättsvänner, och naturskydd kontra tradition och historia under vårmånadernas fågeljakt på Malta.
Susanne Nylund Skoog skriver om de kategoriseringar av djur och natur som återfinns i berättelser som skildrar människors möten med fåglar.
Michelle Göransson fokuserar köttätandets praktiker, carnism, och hur relationer skapas mellan platser, djur och naturlighet.

Den nordiska konferensen Romantiska scener den 4-5 september 2015.

Fredagen den 4 september

Frederick Burwick (UCLA), ”Staging the Byronic Hero”
Magnus Tessing Schneider (Stockholm), ”Kierkegaard og Mozarts Don Giovanni i København”
Jens Hesselager (Köpenhamn), ”Robert af Normandiet. Grand opéra Paris – København”
Roland Lysell (Stockholm), ”Shelley’s Prometheus Unbound and The Cenci in the Light of Contemporary Concepts of Tragedy”
Meike Wagner (Stockholm), ”Zacharias Werner’s Der vierundzwanzigste Februar”
Leena Eilittä (Helsingfors), ”Ludwig Tieck and Romantic Theater”
Hilda Hellwig (Stockholm), ”Att iscensätta romantisk dramatik”
Guidad tur, Drottningholms Slottsteater med Willmar Sauter

Lördagen den 5 september

Ljubica Miocevic (Stockholm), ”På Spectakel. Romantiker som teaterbesökare”
Katharina Båth (Uppsala), ”Teatralitet, metafiktion och romantisk subjektivitet”
Paula Henrikson (Uppsala), ”P. A. Wallmarks drama Sulioterna, eller Sulis öfvergång”
Marie-Louise Svane (Köpenhamn), ”Staging the Orient. Aladdin: London – Copenhagen”
Ulla Kallenbach (Köpenhamn), ”’Beautiful dream’ or ’loathsome delusion’: Imagination and ideality”
Klaus Müller-Wille (Zürich), ”Hans Christian Andersen’s En rigtig Soldat”
Knut Ove Arntzen (Bergen), ”Den romantiske iscenesettelse i lys av sceniske landskap og tidlig arrangementskunst”
Hélène Ohlsson (Stockholm), ”Rivaling Femininities on the Swedish Romantic Stage”
Andreas Wahlberg (Stockholm), ”’Sehe mit fühlendem Aug’, fühle mit sehender Hand’. Skulptur och teatralitet runt 1800”
Slutord

 

13-14 juni 2015.

Fredagen den 13 juni

Otto Fischer, ”Litteraturens mobilitet i Goethes Die Leiden des jungen Werther”
Daniel Pedersen, ”Den tyska romantiken och Kabbala: Jakob Böhmes inflytande på Novalis”
Karin Aspenberg, ”Läsning och hjärnspöken? Om tomhetsbegreppets kommunikativa funktion hos E T A Hoffmann”
Robert Rix, ”Joanna Southcott and the Strange Effects of Printing”
Klaus Müller-Wille, ”Informationens teater – Om ett medialt skifte under 1830- talet”
Katharina Båth, ”Atterbom och ironins dubbla kommunikation”
Peter Svale Valeur, ” Språkets død og litteraturens fødsel hos Chateaubriand”

Lördagen den 14 juni

Leena Eilittä ”Intermedial Communication Between the Arts. Examples from Finnish Romanticism”
Mattias Pirholt, ”Arabesk kommunikation: Goethe, Moritz, Schlegel, Almqvist”
Andreas Wahlberg, ”Om ramen som medium i Poes ’The Oval Portrait’”
Ljubica Miocevic, ”’Lef väl och helsa alla vänner’. Om det romantiska brevet som en kommunikationsväg”
Roland Lysell, ”Diligensens färd i Thomas de Quinceys The English Mail-Coach”
Marie-Louise Svane, ”Eugène Fromentins rejsebøger fra Algeriet”
Yvonne Leffler & Gunilla Hermansson, ”Kvinnliga svenska författare på export under 1800-talet”
Paula Henrikson, ”’Allt är allas egendom’. Litterärt återbruk i svensk romantik”

Konferensen hålls vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Humanistvillan, Stockholms universitet, Tunnelbana Universitetet.

Välkomnande av Göran Rossholm

Session 1, moderator: Anders Cullhed

Elisabeth Wåghäll Nivre och Elisabeth Herrmann: Cosmopolitanism in German literary studies.
Anders Olsson: Exil och migration i relation till samtida kanonbildning
Diskussion

Session 2, moderator: Per-Arne Bodin

Maria Zadencka: Henryk Sienkiewiczs författarverkstad: Historiska romaner med den allegoriska Staatsroman i bakgrunden?
Stina Jelbring: Genre- och översättningsproblematik i anknytning till Berättelsen om Genji
Roland Lysell: Tragedin, den postdramatiska teatern och den dramatiska texten. Några reflexioner kring Hans-Thies Lehmanns teoretiska skrifter
Diskussion

Session 3, moderator: Boel Westin

Maria Plaza Vi har förlorat tingens riktiga namn – om strukturalistisk och poststrukturalistisk läsning av Sallustius
Bo Ekelund Att citera världen: svensk litteraturforskning och utländska källor, 1980-2005”.
Per-Arne Bodin: Aleksandr Pusjkins Monumentdikt. Om kanon, imperium och Greta Garbo.
Diskussion

Session 4, moderator: Maria Walecka-Garbalinska

Anders Cullhed: Historiska perspektiv inom litteraturforskningen
Boel Westin: Förvandlingens litteraturhisoria
Tomas Götselius: Författarens hand
Diskussion
Göran Rossholm: Några ord om framtiden

 

Human-Animal Studies at Stockholm University (HAS@SU) Workshop on Interspecies Encounters, 2015.

Panel A: Animals in law and ethics

 • Eva Diesen: Djur som rättsliga aktörer
 • Per-Anders Svärd: From Anti-Cruelty to Animal Protection. A Critical Genealogy of the 'Welfarist Turn' in Sweden 1844–1944
 • Kurtis Owen Boyer: Empathy from within a State of Violent Passivity: Exploring the links between Compassion, Self-Awareness, and the Moral Inclusion of the Animal

Panel B: Animals in cultural practices

 • Simon Ekström: Se hummern – se människan
 • Lars Kaijser: Djur och natur på publika akvarier
 • Elin Lundqvist: Digitala representationer av fåglar i fågelskådning
 • Tommy Kuusela: Uttern och människan

Panel C: Animals in literature

 • David Redmalm ‘So sorry for the loss of your little friend’: A study of condolence cards for bereaved pet keepers
 • Anna Persson Disrupting the Dualisms: The Case of Karen Blixen’s Out of Africa
 • Sofia Roberg: Den kacklande cyborgen. Om hönan i kulturen
 • Ann-Sofie Lönngren: From depth to surface: following the animal through the literary text

Panel D: Perspectives on horses

 • Ulla Ekström von Essen & Petra Andersson: What is a horse? Current horse-views in conflict and negotiation.
 • Jonna Bornemark: Vad innebär humanistisk  vetenskap om hästen? En filosofisk diskussion.
 • Mari Zetterkvist Blokhuis: Swedish riders´ perception of their communication with the horse.

Panel E: Media and Activism

 • Amelie Björck: Tala för och tala som. Om djurrättsaktivistiska gatuakter.  Hillevi Ganetz: Vapnets blick: machomän och döda djur i Grabbarna på Fagerhult
 • Erik van Ooijen: Att äta digitala djur

Final discussion

 

Konferenser från 2014

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2014.

27-28 november 2014.

"Multiple Aesthetics: Passion, Politics, Philosophy"

Konferensen har ett tvärkulturellt fokus på Tove Janssons verk som multimedial författare och konstnär och tematiserar den estetiska mångfalden och dess olika fundament: passionen som en underliggande drivkraft för berättande i text och bild, politiken i form av kreativa uttryck för kritisk styrka och känsla, filosofin som ett språk för ideologin, tanken och reflexionen.

23 särskilt inbjudna forskare, översättare, författare och filmare från 11 länder medverkar: Japan, Canada, Finland, Danmark, Polen, Tyskland, Frankrike, Bulgarien, England, Skottland, Sverige. Konferensspråket är engelska.

Konferensen var öppen för forskare, lärare, studenter och andra intresserade.

Arrangör: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet

Tove Jansson Centennial Conference är finansierad av Riksbankens Jubileumsfond och Granholms Stiftelse, Stockholms universitet

Tidskrift för litteraturvetenskap anordnar 10–11 oktober 2014 en konferens med temat Litteratur och ekonomi.

Under de senaste åren har det kommit flera omdebatterade förslag och beslut som på olika sätt ändrar villkoren för att bedriva litteraturvetenskaplig undervisning och forskning: det nya systemet för att utvärdera högskoleutbildningar, regeringens förslag om att driva universitet som stiftelser och Vetenskapsrådets beslut att avveckla stödet till humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter. Internet och digitalisering har dessutom i grunden ändrat förutsättningarna för att publicera och distribuera såväl vetenskapliga som litterära texter. Mot den bakgrunden är det i hög grad relevant att reflektera över vad de nya spelreglerna för litteraturvetenskap innebär och hur det är möjligt att vara med och forma villkoren för framtida forskning. Lika viktigt är det, inte minst mot bakgrund av dagens snabba tekniska utveckling, att diskutera litteraturens spänningsfyllda relation till ekonomi i en bredare bemärkelse. I sex föredrag kommer inbjudna forskare att närma sig temat utifrån olika perspektiv: från ”Projektifieringen av litteraturvetenskapen” och ”Litteraturvetenskapen och näringslivet: en nödvändig tredje uppgift?” till hur ekonomiska betingelser synliggörs i litteraturen.

Föredragshållare: Caroline Haux (Stockholm), Anders Johansson (Umeå), Anders Mortensen (Lund), Anna Nordenstam (Göteborg), Anna-Maria Rimm (Uppsala) & Pamela Schultz Nybacka (Örebro/Stockholm).

Tidskrift för litteraturvetenskap kommer i höst att ha ett tematiskt dubbelnummer om ”Litteratur och ekonomi”. Vi vill därför bjuda in forskare att reflektera över ett ämne av hög aktualitet och fördjupa diskussionen genom nya teoretiska och historiska perspektiv. Temanumret är tänkt att belysa litteraturvetenskapens och litteraturens ekonomiska villkor under skilda perioder, men också hur litterära texter på olika sätt tematiserar sin egen samtid och sina egna tillkomstförhållanden.

 

Konferenser från 2013

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2013.

 

Konferenser från 2012

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2012.

Symposium på Vitterhetsakademien 30/11 2012.

Välkomstord: Boel Westin

Den nya barndomen: Elisabeth Mansén

Selvportrætter i skrift. Brevskrivningens æstetik i tekster for børn i anden halvdel af 1700-tallet: Nina Christensen

”Var läraktig, så blifer du vis: Var lydig, så blifer du lykkelig.” Tidiga illustrerade alfabet i Sverige: Elina Druker

Fabeln och 1700-talets unga läsare: Erik Zillén

Fågelperspektiv i 1700-talets barnbok: Janina Orlov (inställt)

”Jag seer der stoor och små fast jämbra sig och gråta…” Om Werner von Rosenfelts gravdikt ”Klagan öfwer en mächta artig Papegoijas dödh”: Daniel Möller

Djur och litteratur i 1700-talets barnbok: Boel Westin

Avslutande diskussion

Tionde SMDI-konferensen ägde rum 18–19 oktober 2012 vid Stockholms universitet. Som värd stod dåvarande Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Institutionen för nordiska språk och Institutionen för språkdidaktik.

Den 16-17 augusti 2012 anordnade Stockholms universitet och Uppsala universitet en internationell konferens på temat Fiction in Global Contexts.

Mer om konferensen på vår engelska sida

Den 7-9 juni 2012 arrangerade Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria tillsammans med flera av språkämnena på Humanistiska fakulteten en internationell konferens om återbruket av klassisk mytologi i renässanskulturen.

Campusdag lördag 3 mars 2012, anordnad av Forskarskolan i estetiska vetenskaper, Stockholms universitet.

Okonstlad konst? Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik är en antologi med tretton artiklar skrivna av doktorander från Forskarskolan i estetiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

I samband med lanseringen av boken anordnar forskarskolan en campusdag med föredrag på temat estetik och autenticitet. Föredragen kommer att äga rum lördag 3 mars på Stockholms universitet och är öppna för allmänheten. Inbjudna talare är Anna Odell, konstnär, och Jeremy Hawthorn, professor i litteratur.

Inledning: Willmar Sauter: Några ord om Forskarskolan i estetiska vetenskaper Anna Jörngården & Axel Englund: Vad är autenticitet?

Jeremy Hawthorn: Internet memes, ’exploitables’, and electronic montage: the ’Der Untergang’ burlesques

Maria Forsberg: Är förfalskningar dålig konst? Magnus Bremmer: ’Den synes väl icke här på taflan, men vi vänta honom vid hvarje ögonblick’: Om fotografiets autenticitet i Lars Jesper Benzelstiernas ’Daguerreotyp-Panorama’ (1840)

Anna Odell: Att iscensätta verkligheten

Franziska Bork Petersen: ’Do you really feel like the outside matches the inside?’ On staging bodily authenticity.

Carl-Filip Brück: Sken och autenticitet i Theodor W. Adornos estetik Ljubica Miočević: Språk och identitet i Aleksandar Hemons författarskap

På denna sida