Konferenser och seminarier

Här hittar du information om våra seminarieserier, kommande konferenser och konferensarkiv från Institutionen för kultur och estetik.

Foto: Jens Olof Lasthein.
 

Våra seminarieserier

Biblioteket i Manne Siegbahnhusen.
Institutionens bibliotek. Foto: Stockholms universitet

Vid institutionen för kultur och estetik finns fem högre seminarier:

 • Högre seminariet i idéhistoria
 • Högre seminariet i musikvetenskap
 • Högre seminariet i litteraturvetenskap
 • Högre seminariet i konstvetenskap
 • Högre seminariet i teatervetenskap

Vid institutionen finns även Tvärseminariet, Äldretextseminariet och Barnlitterära seminariet.

Du kan filtrera ut våra seminarieserier i vårt kalendarium.

Till kalendariet

Tvärvetenskapliga forskarseminariet (Tvärseminariet) är Institutionen för kultur och estetiks forum för ämnesöverskridande forskningsaktiviteter av olika slag. Här kan institutionens forskare och doktorander presentera pågående forskning av intresse för fler ämnen än det egna. Här framträder gästföreläsare och gästforskare med tvärvetenskaplig profil.

Samarbeten och forskningsansökningar

Tvärseminariet är också platsen för workshops och temaseminarier om tvärvetenskapligt samarbete, nya fält inom humaniora, forskningsfinansiering och -politik, forskningsansökningar, med mera. Samtliga projekt- och programansökningar som institutionens forskare sänder till de stora forskningsfinansiärerna behandlas på Tvärseminariet.

Äldretextseminariet vid Stockholms universitet är en ämnesöverskridande träffpunkt för litteraturvetare, idéhistoriker, filologer, språkvetare, historiker och många fler med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter, vanligen några torsdagseftermiddagar per termin. Äldretextseminariet har varit verksamt sedan 1999.

Mer om Äldretextseminariet

Kontaktperson

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, helena.bodin@littvet.su.se.

 

Kommande konferenser

Ta del av den aktiva tvärvetenskapliga forskningsmiljön vid Institutionen för kultur och estetik. Här hittar du våra kommande konferenser.

Målning av Jan Davidszoon de Heem från 1628 föreställande böcker och en fiol på ett bord.
Jan Davidszoon de Heem 1628, Royal Picture Gallery Mauritshuis, Haag.

Välkommen till en internationell konferens som avslutar forskningsprojektet Another Humanism: Gendering Early Modern Libertinism and the Boundaries of Subjectivity.

Konferensen hålls på engelska vid Stockholms universitet. Det går att delta online, via E-mötesverktyget Zoom. Kontaktperson är Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap.

Konferenssidan

 

Konferensarkiv

De konferenser som har givits vid Institutionen för kultur och estetik visar på bredden och djupet av den forskning som bedrivs vid institutionen. Här sker mötena i forskningsfronten.

 

Konferenser under 2022

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2022.

Målning föreställande Stéphane Mallarmé, av Édouard Manet
Stéphane Mallarmé, av Édouard Manet 1876. Finns på Musée d'Orsay i Paris.

Heldagssymposium den 14 oktober som närmade sig Stéphane Mallarmé från en mängd olika estetiska, filosofiska och litterära utgångspunkter.

Så var programmet

Honoré Fragonard (1732‒1806), Landscape with Shepherds and Flock of Sheep (Wikimedia Commons)
Honoré Fragonard (1732‒1806), Landscape with Shepherds and Flock of Sheep (Wikimedia Commons)

Workshop online om pastoralen som fenomen, som hölls förmiddagen den 8 april.

Anna Blennow, docent i latin vid Göteborgs universitet, medverkar.

Kontaktperson: Anna Albrektson, professor i litteraturvetenskap.

Mer info i kalendariet

A mural in Istanbul depicting Tokyo from Netflix's Casa de Papel/Money Heist. Photo by Sebnem Baran. Source: http://henryjenkins.org/.

Institutionen för kultur och estetik arrangerade konferensen Popular Culture and the Civic Imagination med Henry Jenkins som key note speaker.

Henry Jenkins har Provost-professuren vid University of Southern California, och har skrivit och varit redaktör för många böcker med olika perspektiv på media och populärkultur.

Konferensen hölls den 2–3 maj, 2022, på Stockholms universitet, Auditoriet, Frescativägen 24E.

Till konferenssidan

Paul Cézanne, Les Grandes Baigneuses, Wikimedia Commons.

Forum Modernism vid Institutionen för kultur och estetik arrangerade symposiet "Intimate with Modernism", den 9 maj. En paneldiskussion med Bryony Randall (Universitet i Glasgow), Jane Goldman (Universitet i Glasgow), Elsa Högberg (Uppsala universitet) och Axel Englund (Stockholms universitet), följdes av en workshop om modernism för doktorander.

Läs om konferensen på vår engelska sida

 

Konferenser under 2021

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2021.

11-12 oktober 2021. Mer om detta kollokvium finns på vår engelska hemsida.

'Tolerance' by Mary Mackay, 1990. Wikimedia Commons.
Sensuous Governing Sensuous City by Sisters Hope. Photo. Photo: Diana Lindhardt.

Tillsammans med Association of Nordic Theatre Scholars (ANTS) har Teatervetenskap vid Stockholms universitet bjudit in till den internationella konferensen Utopia and Performance, den 30 september till 2 oktober 2021.

Till konferensens hemsida

 

 

En workshop om pastoralen som fenomen, fredagen den 17 september 2021.

Claude Lorrain (ca 1604–1682), pastoralt landskap (Wikimedia Commons).

Vem längtar inte efter en resa? Vem vill inte möta våren i Arkadien? Vem vill inte tillbaka till en idyllisk plats som lovar solljus silat genom skir grönska, en mild västanvind, nyfödda lamm, och herdar och herdinnor inställda på nya kärleksmöten?

Den andra informella workshoppen kring pastoralen, ett fenomen som genomsyrat den västerländska kulturen sedan antiken, men som rör sig fritt mellan konstarter, genrer och tider. Gestaltningen av herdelivet har blivit aktuellt på nytt i klimatkrisens tidevarv, men hur fungerar denna idyll i dag?

Som i december 2020, medverkar Anna Blennow, docent i latin vid Göteborgs universitet, och vi bjuder in både nya och tidigare resenärer. Exempel på frågor som vi vill diskutera är följande:

•    Vilka perspektiv från ekokritik och posthumanism kan hjälpa oss att förstå det arkadiska landskapet, så som det gestaltas i pastoralen?

•    Hur ser lokala gestaltningar av pastoralen ut i olika delar av världen och i olika tider?
•    Är pastoralen en kanal för framtidstro eller nostalgi?

•    Vem är herdegestalten? I många verk är herden den som observerar någonting märkvärdigt, utan att själv varken vara märkvärdig eller direkt inblandad i det som sker. Vad representerar herden?

•    Antikens pastorala landskap är ofta förhållandevis realistiskt skildrat, men från renässansen blir det alltmer stiliserat. Hur kan vi förstå denna förändring?

Evenemanget var öppet för alla. Den som presenterade en text var med i workshopen. Det gick också bra att vara med och lyssna.

Deltagarna skickade in en dikt eller något kort textutdrag att tala om, en rubrik samt en frågeställning, för muntliga presentationer på ca tio minuter och en kort diskussion av varje bidrag under förmiddagen. Efter lunch en avslutande och mer övergripande diskussion avrundat med en framåtblick. Textutdragen cirkuleras till samtliga deltagare i förväg.

Anna Cullhed        Vera Sundin

Evenemanget stöds av Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.

27 augusti 2021.

En workshop inom Vetenskapsrådets forskningsprogram DIGARV, ett program för forskningsprojekt kring digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar.

Detta är en öppen workshop som kan vara intressant för alla som arbetar med digitala metoder, digitala dataset, som ska skriva en forskningansökan eller en datahanteringsplan, eller bara vill veta mer.

Seminariet arrangeras av koordinatorerna för Vetenskapsrådets forskningsprogram DIGARV:

Anna Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet
Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet

Presentationer

Arin Savran, SND: "Om Svensk nationell datatjänst"

Daniel Brodén, Göteborgs universitet: "Swe-Clarin – språkteknologisk infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning"

Stefan Ekman, Karlstads universitet: "Forskningsdata inom humaniora: några policyreflektioner"

Vetenskapsrådets forskningsprogram DIGARV

Ett tvärvetenskapligt symposium om subjektivitet, framsteg och ekologi i ljuset av Antropocen.

Den 26-27 augusti 2021 arrangerar professor i litteraturvetenskap Carin Franzén tillsammans med forskare vid Mittuniversitetet och Linköpings universitet workshopen ”CRISIS, DYING, APOCALYPSE” inom Seed Box projektet. Workshopen är öppen för alla!

Internationell online konferens om historiska omvandlingar av läsandets praktik.

Illustration by Mariusz Stawarski.

Symposiet om fotografi i barnlitteratur vid Institutionen för kultur och estetik gavs online den 20-21 maj 2021. (Symposiet skulle ha getts den 19-20 mars 2020, men flyttades fram på grund av restriktioner i resor för gästande deltagare.)

Evenemanget hölls på engelska.

Hippolyte Bayard, 1842 (public domain).

Ett internationellt symposium om DNA och historia arrangerades av projektet Kod Narrativ Historia vid Institutionen för kultur och estetik den 11 maj 2021.

Code, Narrative, History schema.
 

Konferenser under 2020

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2020.

Balthazar Paul Ommeganck (1755‒1826), A Pastoral Scene
Balthazar Paul Ommeganck (1755‒1826), A Pastoral Scene. Källa: Wikimedia Commons

Ständig vår, söta lamm, nya kärleksmöten – vem kan begära mer? Välkommen till en informell workshop kring pastoralen, detta fenomen som genomsyrat den västerländska kulturen sedan antiken, men som rör sig fritt mellan konstarter, genrer, och tider.

Vid utställningen ”Arkadien – ett förlorat paradis” på Nationalmuseum, det finns otaliga bilder, dikter, operor, och baletter som utspelar sig i herdarnas värld. Gestaltningen av herdelivet har blivit aktuellt på nytt i klimatkrisens tidevarv, men hur fungerar denna idyll i dag?

Vi har bjudit in Anna Blennow, docent i latin vid Göteborgs universitet, för ett samtal om pastoralen, den 4 december 2020. Exempel på frågor som vi gärna vill beröra är följande:

 • Om man beskriver pastoralen som ett maskineri, vad är då dess produkt?
 • Är antikens Arkadien verkligen ett paradisiskt landskap?
 • Utgör herdefiktionen en förlorad guldålder, eller kan den betraktas som en utopi?
 • Är herdelivet en aristokratisk maskerad, eller rent av en egalitär möjlighet?
 • Vilken roll kan pastoralen spela i dagens kris för natur och klimat?
 • Hur ser lokala gestaltningar av pastoralen ut i olika delar av världen och i olika tider?
 • Vem är pastoralens huvudperson, herden eller landskapet?

Förslag på ett ämne att tala om: Rubriken skickades till nedanstående adresser senast den 23 november 2020. Vi tänker oss muntliga inlägg på cirka fem minuter, och därefter en gemensam diskussion.

Anna Cullhed        
anna.cullhed@littvet.su.se        

Vera Sundin
vera.sundin@littvet.su.se

Evenemanget stöds av Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid Stockholms universitet.

Bild från sidan 290 of "Chess and playing cards" (1898). Culin, Stewart, United States National Museum University of Pennsylvania. University Museum.

Välkommen till ett tvärvetenskapligt seminarium online den 6 november 2020 arrangerat av Institutionen för kultur och estetik.

Seminariet hölls på engelska via Zoom.

Presentationer

Välkommen och introduktion. Anna Dahlgren & Pelle Snickars
”Digital Technologies in Museums: A Field of Interdisciplinary Research”. Katrin Glinka, Humboldt-University Berlin
"Measuring the invisible: digital tools and methods for the documentation of movement”. Stuart Dunn, King’s College London
”IIIF & the Future of Interoperable, Digital Cultural”. Tom Cramer, Stanford University
Avslutande paneldiskussion.

Seminariet är en del av forskningsprogrammet DIGARV med medel från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådets forskningsprogram DIGARV

Symposium som gavs den 29 oktober 2020. Mer om detta symposium finns på vår engelska hemsida.

Folder Normal Now Art and Disability in a Digital World (801 Kb)

Allegory of Grammar (1650). Laurent de La Hyre - Walters Art Museum. Public Domain via Wikimedia Commons.

17 september 2020.

En workshop inom RJ-projektet En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser, vid Institutionen för kultur och estetik med öppna gästföreläsningar. Öppet för alla men begränsat antal platser, föranmälan krävs.

Under workshopen diskuterar vi nya historiska perspektiv på skrivande kvinnor som överskrider och underminerar dominerande konventioner och normer för kvinnlig subjektivitet under den tidigmoderna perioden.

Keynote-föreläsningen av Nancy Frelick, Matilda Amundsen Bergströms föreläsning, och Ellen Söderblom Saarelas föreläsning, sänds via E-mötesverktyget Zoom.

Mer om workshopen på vår engelska hemsida

 

Konferenser under 2019

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2019.

Bild från ”Reminscent rhymes, and other verse”, (1911), Library of Congress.

Ett öppet seminarium om digitalisering och kulturarvssamlingar, 13 november 2019. Tre internationella forskare ger sin syn på fältet och delar med sig av erfarenheter från genomförda forskningsprojekt.

Med Oliver Grau, Professor i Image Science vid Danube University; Kathryn Eccles, forskare i Digital Humanities vid The Oxford Internet Institute och Julia Noordegraaf, professor i Digital Heritage, Department of Media Studies vid University of Amsterdam.

Mer om evenemanget på vår engelska sida

Omslaget till New Directions in Philosophy and Literature
Omslaget till New Directions in Philosophy and Literature, utgiven vid Edinburgh University Press 2019.

I september 2019 publiceras antologin New Directions in Philosophy and Literature av Edinburgh University Press. Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är en av redaktörerna. Med anledning av detta arrangeras ett öppet symposium med boksläpp vid institutionen den 18 oktober 2019.

I boken New Directions in Philosophy and Literature undersöks relationerna mellan litteratur och filosofi idag. Boken är resultatet av ett gemensamt redaktörsarbete mellan Frida Beckman, Ridvan Askin från University of Basel, Schweiz och David Rudrum, University of Huddersfield, England.

Under sex olika underrubriker söker bokens redaktörer och över tjugo skribenter formulera något om relationerna mellan litteratur och filosofi idag samt hur dessa söker svar på utmaningar i det tjugoförsta århundrandet. Fält som berörs inkluderar posthumanism, objektsorienterad ontologi, nymaterialism, antropocenlitteratur och kontrollsamhället.

Bokrelease och symposium äger rum i Institutionen för kultur och estetiks bibliotek fredag den 18 oktober 2019, med påföljande mottagning. Talare inkluderar antologins tre redaktörer samt flera av bokens skribenter.

Presentationer

"New Directions in Philosophy and Literature", Ridvan Askin (University of Basel), David Rudrum (University of Huddersfield), Frida Beckman (Stockholms universitet).
“Beyond the Postmodern: Literature, Philosophy, and the Question of the Contemporary”, David Rudrum

“Beyond the Subject: Posthuman and Nonhuman Literary Criticism”, Birgit Mara Kaiser (Utrecht University)

“Beyond the Object: Reading Literature through Actor-Network Theory, Object-Oriented Philosophy, and the New Materialisms” Ridvan Askin

“Ordinary Language Criticism: Reading Literature through Anglo-American Philosophy”, Ingeborg Löfgren (Uppsala University)

“Embodiment as Ethics: Literature and Life in the Anthropocene”, Astrid Bracke (University of Nijmegen)

“Politics after Discipline: Literature, Life, Control”, Frida Beckman

Rundabordssamtal: Ridvan Askin, Frida Beckman, Astrid Bracke, Birgit Mara Kaiser, Ingeborg Löfgren, David Rudrum, symposiedeltagare.

Reception.

12 september 2019. Portal 1700 vid Institutionen för kultur och estetik bjuder in till workshop öppen för alla intresserade med två öppna gästföreläsningar och en paneldebatt.

Tanken är att utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv reflektera och diskutera utgångspunkter hur rörelse, i ordets vidaste bemärkelse, kan förstås under det långa 1700-talet.

Mer om workshopen på vår engelska sida

Detail from the “Balloon-Prospect” image, featured in Thomas Baldwin’s Airopaidia (1786).

Den 14-18 augusti 2019 arrangerade Institutionen för kultur och estetik tillsammans med Svenska barnboksinstitutet, Malmö universitet och Åbo Akademi en av världens största internationella forskarkonferenser inom området barn- och ungdomslitteratur.

Konferensen samlade nära 500 forskare. Årets tema var tystnader och tystanden i barn- och ungdomslitteraturen. Bland huvudtalarna var Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap med inriktning på barn- och ungdomslitteratur vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hon föreläste om tystnader i Tove Janssons  Mumindalen.

Förutom de fem huvudtalarna gavs totalt tio sessioner med inte mindre än 13 parallella paneler vars ämnen på olika sätt rörde sig kring huvudtemat. Över 400 forskare höll föredrag om bland annat rasism, censur, flykt, migration och maktrelationer mellan barn och vuxna. Flera litteraturforskare från Institutionen för kultur och estetik deltog i konferensen.

Till konferensens webbplats

28 maj 2019 13:00 - 18:00.

Ett öppet symposium vid Institutionen för kultur och estetik med keynoteföreläsning av Michael Yonan, School of Visual Studies, University of Missouri.

Mer om symposiet på vår engelska sida

23 maj 2019.

Keynote

Charles Martindale, professor emeritus i latin, universitet i Bristol.

Inbjudna talare

Monika Asztalos, professor, latin, Oslo Universitet
Martina Björk, fil. dr, latin, Lunds universitet
Anders Cullhed, professor emeritus, litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Olle Ferm, professor emeritus, Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet
Ellen Söderblom Saarela, doktorand i litteraturvetenskap, Linköpings universtet
Dinah Wouters, doktorand i litteraturvetenskap, Department of Literary Studies / RELICS, Ghent University.

Mer om seminariet på vår engelska sida: "Redeeming Reception Theory: The Interpretation and Reuse of Premodern Texts Reconsidered".

Tvådagarskonferens vid Institutionen för kultur och estetik den 20 maj till 21 maj 2019, med Erich Hörl, professor i mediekultur vid Leuphania-universitetet i Lüneburg, Tyskland.

Mer om konferensen på vår engelska sida

Grundarna av feministisk narrativ teori, Susan S. Lanser och Robyn R. Warhol besöker Institutionen för kultur och estetik den 7 maj 2019. De håller varsin öppen föreläsning följt av en workshop för seniora forskare och doktorander.

Mer om konferensen på vår engelska sida

Foto: Max Brückner (1900). Public domain.

Vilka avtryck lämnar den materiella kulturen i litteratur, bildkonst och teori? Hur representeras och reproduceras föremål i modernistiska texter och hur kan deras relationer till människan förstås?

Konferens vid Institutionen för kultur och estetik 12 april 2019, som berör den framträdande roll som konsumtion, varor och föremål får i litteratur och konst från mitten av 1800-talet till 1900-talets första årtionden.

Presentationer

Irina Rasmussen: James Joyce, Walter Benjamin, and the Avant-garde Possibilities of Fashion

Gustaf Marcus: Strindberg, copywriter? Reklam och skönlitteratur som uppmärksamhetspraktikerEllen Frödin: Det tjugonde århundradets ben. Henry Parland och reklamen    

Maria Andersson: Att köpa eller inte köpa? Hushållning och konsumtion i svenska flickböcker

Sara Pärsson: Pengar och idéer – att förverkliga den självförsörjande bildade kvinnans hem

Caroline Haux: Att konsumera nationellt

Anna Cavallin: Toninas ideal och Pellas praktik: Konsumtionskultur och uppfostran i Ingegerd Granlunds Tolv brev till Tonina och signaturen Claques Pellaböcker

Johan Klingborg: Tunn grå skrift: Skrivmaskin, materialitet och arbete i Erik Asklunds Frukt

Anna Dahlgren: Mekaniseringens konst – konstens mekanisering

Avslutande diskussion

Öppet internationellt symposium om barn- och ungdomslitteratur, den 5 april 2019.

Mer om symposiet på vår engelska sida

 

Konferenser under 2018

Här nedan ser du konferenser, workshops, kollokvier och seminarier som har skett under 2018.

Ett historiesymposium arrangerat den 22-24 november 2018, av Kungliga Vitterhetsakademien och Institutionen för kultur och estetik.

Mer om symposiet på vår engelska sida

Bilden är hämtad från en annons av Creative Playthings 1953, konstnär: Egon Møller-Nielsen.

Ett internationellt symposium öppet för allmänheten, 15 november 2018.

Inbjudna europeiska och nordamerikanska forskare undersöker här radikala idéer och uttryck i barnlitteratur från 1920-talets sovjetiska avantgarde och mellankrigstidens ideologiskt färgade barnböcker i Storbritannien till östtyska bilderböcker under DDR-åren.

Några av föreläsarna är Kimberley Reynolds, universitetet i Newcastle, Philip Nel, universitetet i Kansas, Julia Mickenberg, universitetet i Texas Austin, Nina Christensen, universitetet i Aarhus, Sara Pankenier Weld, Kalifornienuniversitetet i Santa Barbara och gästforskare vid Stockholms universitet, och Boel Westin, Stockholms universitet.

Presentationer

Torsdag 15 november 2018

Sara Pankenier Weld, “Visual and Verbal Self-Referentiality in Russian Avant-Garde Picturebooks”

Kimberley Reynolds, “Transgressive Illusions and Radical Visions: Circuses in Children’s literature, 1920-1950”

Bettina Kümmerling-Meibauer och Jörg Meibauer, “Aftermath: Pacifist Children’s Lyrics in Interwar Germany”

Nina Christensen, “Radically child-like? The Child/Artist Loop in Danish Picturebooks of the 1930es and 1940es”

Elina Druker, “The Play Sculpture: Utopian Visions of Modern Existence”

Fredag 16 november 2018

Boel Westin, “Multiple Aestethetics: Passion, Politics and Philosophy in the work of Tove Jansson”

Julia Mickenberg, “Radical Children’s Literature for Adults: Speculation and a Case Study”

Philip Nel, “A Manifesto for Radical Children’s Literature (and an Argument Against Radical Aesthetics)”

Slutdiskussion

Statyn av Moa Martinson i Norrköping.

Vem är arbetarförfattaren? Den frågan ställs när en konferens om nordisk arbetarlitteratur hålls vid Uppsala universitet den 3-5 oktober 2018, med Institutionen för kultur och estetik som medarrangör. Föredragen är öppna för alla intresserade.

Konferensen är den sjätte i ordningen och arrangeras med stöd av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Från nstitutionen för kultur och estetik deltar Per-Olof Mattsson, docent i litteraturvetenskap, och Maria Wahlström, universitetslektor i litteraturvetenskap.

Till konferensens hemsida på Uppsala universitets webb.

Om konferensens tema 2018

Arbetarförfattaren är både en biografisk person och en litterär gestalt. Vid konferensen Nordisk arbetarlitteratur VI, 2018 vill vi ta ett handfast grepp om författaren – den som skriver, beskriver och beskrivs. Utgångspunkten är arbetarperspektivet. Det kan handla om författarens självbild, biografins eller självbiografins gestaltning, fotogra-fiet, radiorösten eller recensionens författarpresentation. Går det att definiera arbetar-författaren? Är det kroppen som avgör? Skapas hen genom de litterära verken? Ryms kvinnorna? Vem är arbetarförfattaren i de olika nordiska länderna? I skilda tidsperioder?

Litteraturforskningen har under decennier uppehållit sig vid det lilla ordet ”av” i den klassiska definitionen av arbetarlitteratur (”av, om och för arbetare”). Ofta har diskussionen rört strukturella frågor om organisatorisk och kollektiv förankring, klassdefinitioner och social tillhörighet.

Temat vill vara konkret, empiriskt och materialinriktat med målet att utvinna ny kunskap om arbetarförfattarens profil och identitet i de nordiska länderna.

Strandade encyclopedier. Foto Magnus Hjalmarsson, Uppsala universitetsbibliotek.

Ett internationelt tvådagarssymposium om övergivna encyklopediprojekt 2018, 13 - 14 september.

"Stranded encyclopedias" är det första internationella symposiet som ägnas åt övergivna encyclopedi-projekt. Under två dagar samlas 15 forskare från åtta länder och presenterar fall från en trehundraårs-period. Tillsammans når de insikter i variationen, motiven, förändringarna och den globala spridningen av den alfabetiska encuclopediska praktiken, liksom den ständiga utvecklingen av vårt moderna kunskapssamhälle.

Om de publicerade encyclopedierna är toppen av isberget, hur stort är berget under ytan och vad och vem hittar vi där? 

Symposiet är ett samarbete mellan Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet och Aalborg University (Department of Culture and Global Studies), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

 

Lever vi i postdemokratiska tider? Även om demokratins formella strukturer upprätthålls, såsom fria val, yttrandefrihet, fri press med mera, förefaller de ha tömts på innehåll och vitalitet. Seminariet ägde rum 4 juni, 2018.

Medborgarnas engagemang i intresseorganisationer och demokratiska fora avtar, medan stödet för icke-demokratiska krafter tilltar. Samtidigt ställs förhoppningar om att kulturen ska utgöra en vitaliserande demokratisk kraft och gripa in där politiken misslyckats. På detta halvdagsseminarium möts föreläsare från olika kunskapsfält för att diskutera frågor om demokrati och kultur.

Presentationer

Jeff Werner: “Det postdemokratiska tillståndet”

Catharina Thörn: “All offentlig makt i Sverige utgår från folket”

Petter Tistedt: “En ofarlig demokrati. Reklam och politik i mellankrigstidens Sverige”

Kjell Östberg: “När ingen längre kokar kaffet”

Fredrik Krohn Andersson: “Hus för kultur och demokrati”

Johanna Gustafsson Fürst: “‘Utan Utan titel’”

Postseminarium.

Om föreläsarna

Fredrik Krohn Andersson

Konstvetare och arkitekturhistoriker vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar han sig för arkitekturhistoriografi och kulturarvifieringsprocesser.

Johanna Gustafsson Fürst

Lektor i konst på Konstfack. Hon använder performance, text, skulptur och platsspecifika installationer för att tänka kring hur samhällets struktur och historia materialiseras i offentliga rum och hur dessa rum fungerar eller inte fungerar i kollektiva omvandlingsprocesser.

Petter Tistedt

Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han disputerade 2013 på avhandlingen Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet.

Catharina Thörn

Doktor i sociologi och docent i kulturstudier vid Göteborgs Universitet. Hennes forskning handlar om stadsutveckling, offentliga rum och demokrati. Hon har publicerat flera artiklar och böcker senast Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (med Mats Franzén & Nils Hertting) och Den urbana fronten. En dokumentation av makten över staden (med Katarina Despotovic).

Jeff Werner

Professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Våren 2018 utkommer han med boken Postdemokratisk kultur på Gidlunds förlag.

Kjell Östberg

Professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Hans forskning har varit inriktad på demokratiseringsprocesser och nya och gamla sociala rörelser. Bland hans arbeten kan nämnas en tvåbandsbiografi över Olof Palme och 1968. När allting var i rörelse, som våren 2018 utkom i en ny upplaga.

Internationell, tvärvetenskaplig konferens vid Institutionen för kultur och estetik och Ulriksdals slottsteater Confidencen, 31 maj - 2 juni, 2018. Öppet för alla.

Mer om symposiet på vår engelska sida

Betroffenheit av Kidd Pivot. Foto: Michael Slobodian.

Tvärvetenskapligt symposium vid Institutionen för kultur och estetik 16 maj, 2018. Peter Dickinson, professor i engelska och performancestudier vid Simon Fraser University i Vancouver, och John Potvin, docent i konsthistoria vid Concordia University i Montréal, håller keynote-föreläsningar.

Peter Dickinson, professor vid School for the Contemporary Arts, Institute for Performance Studies, Simon Fraser University, presenterar ”Performing the Distributed Voice of Trauma: Some Local and Transnational Reflections”.

John Potvin, professor i konstvetenskap vid Concordia University, talar om ”Staging the Deco Dandy at International Expositions in 1920s Paris and Athens”.

På förmiddagen presenterar fyra doktorander sin pågående forskning.

Presentationer

Inledning (Dirk Gindt)

Johanna Karlsson, doktorand vid Department of Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University, Wales: “For This World and the Next: Bobby Sands’ Body as a Medium of Communication”

Sofia Iaffa Nylén, doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. “‘I don’t know, she says that she leaves because of poverty’: Political exile forming and disrupting identities in Cristina Feijóo’s ‘Cómo en las Películas’ (1990)”

Iain Sands doktorand i Koreastudier vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet: “Performing in the ‘Cultural Borderlands’: Unpacking Performance Practices of a North Korean Musical Troupe in South Korea”

Lotta Granqvist, doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet: “The camera as extended organ: Penetrating Eva Klasson’s body of work”

John Potvin, Associate Professor vid Department of Art History, Concordia University, Montreal: “Staging the Deco Dandy at International Expositions in 1920s Paris and Athens”

Peter Dickinson, professor vid English Department och School for the Contemporary Arts vid Simon Fraser University, Vancouver: “Performing the Distributed Voice of Trauma: Some Local and Transnational Reflections"

Slutdiskussion (Dirk Gindt)

Internationellt symposium: “Placing Medea: Transfer, Spatiality, and Gender in Europe 1750−1800”, vid Uppsala universitet och Stockholm universitet, 25−26 april, 2018.

Keynote-talare är professor Edith Hall, King’s College, London, och professor Fiona Macintosh, Oxford University.

Mer om symposiet på vår engelska sida

 

Äldre konferenser

Här hittar du konferenser från 2012-2017.

 

 

På denna sida