Fyra nya böcker om världslitteratur - i Open Access

Forskningsprogrammet "Världslitteraturer – kosmopolitisk och vernakulär dynamik”, som leds vid Stockholms universitet och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, publicerar nu fyra nya fritt tillgängliga böcker om världslitteratur. Litteraturprofessor Helena Bodin, vid Institutionen för kultur och estetik, är en av redaktörerna för boken Literature and the Making of the World: Cosmopolitan Texts, Vernacular Practice.

Omslag till Stefan Helgesson, Helena Bodin och Annika Mörte Alling (red.), Literature and the Making of the World: Cosmopolitan Texts, Vernacular Practices (Bloomsbury 2022).

Världslitteraturprogrammet publicerar sina fyra slutvolymer tillgängliga i open access via förlaget Bloomsbury. Volymerna finns också som tryckta böcker. Tre av böckerna finns redan tillgängliga och den fjärde planeras till februari. Böckerna publiceras fristående från varandra, men hålls samman av ett gemensamt förord. De fyra böckerna är:

Stefan Helgesson, Helena Bodin och Annika Mörte Alling (red.), Literature and the Making of the World: Cosmopolitan Texts, Vernacular Practices

Bo G. Ekelund, Adnan Mahmutović och Helena Wulff (red.), Claiming Space: Locations and Orientations in World Literatures

Chatarina Edfeldt, Erik Falk, Andreas Hedberg, Yvonne Lindqvist, Cecilia Schwartz och Paul Tenngart, Northern Crossings: Translation, Circulation and the Literary Semi-periphery

Christina Kullberg och David Watson (red.), Vernaculars in an Age of World Literatures

Du hittar böckerna via förlagets hemsida (i länken är Literature and the Making of the World uppslagen och de andra böckerna ligger till höger under "Related books"):

Bloomsbury Collections

Hur litteraturen formar världen

Litteraturprofessor Helena Bodin har tillsammans med Stefan Helgesson, professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet och Annika Mörte Alling, docent, universitetslektor i fransk litteratur vid Høgskolen i Østfold redigerat boken Literature and the Making of the World: Cosmopolitan Texts, Vernacular Practices. Boken undersöker hur litteraturen föreställer och skapar världar för sina läsare. Genom de nio kapitlen rör sig boken över stora delar världen och undersöker litteratur om eller från Konstantinopel, Paris, Venedig och Harlem i New York, Kina, Sibirien, södra Afrika och Indien, samt USA-baserade reseskribenters erfarenheter. Först studeras världar i texter (språk och berättelser) och därefter texter i världar (produktion och materiella praktiker).

I bokens första kapitel: "Narrating the crisis of Constantinople 1908–1922: A lost world in Greek, Armenian, Turkish and Russian", undersöker Helena Bodin fyra romaner på grekiska, turkiska, ryska och armeniska som berättar om det flerspråkiga livet i Konstantinopel (dagens Istanbul) under nittonhundratalets första decennier. Bodin visar hur romanerna skildrar olika öden genom ett undanträngt, förskjutet berättande (displaced narration), där olika skrivna genrer, till exempel dagbok och brev, blir särskilt viktiga. Ingen framstår här som vinnare, däremot skildras en tidigare gemensam värld som går i kras under en lång period av krig och politiska kriser.

Läs mer om Helena Bodins forskning

Forskningsprogram om världslitteratur

Det RJ-finansierade forskningsprogrammet "Världslitteraturer – kosmopolitisk och vernakulär dynamik” startade 2016 vid Stockholms universitet, med Stefan Helgesson som forskningsledare. Programmet utforskar hur – på många olika språk – estetik, genrer, former, litterära sammanhang och enskilda författarskap tar form i utbyten mellan det lokala och globala, det nationella och transnationella, samt mellan hegemoniska och dominerade språk i asiatisk, afrikansk, europeisk och amerikansk kontext.

I programmet finns 26 deltagande forskare inom litteraturvetenskap och antropologi. Forskningen inom programmet bedrivs fram till årsskiftet 2021/22. Under 2022 publiceras populärvetenskapliga redovisningar och resultaten kommer även att synas vid Nobelsymposiet i augusti 2022, med temat ”(World) Literature and the Problem of the Universal”.

Läs mer på forskningsprogrammets hemsida