Ny artikel om Miljonprogrammet i 1970-talets barn- och ungdomslitteratur

Litteraturvetaren Lydia Wistisen har bidragit med artikeln "Concrete Possibilities: The High-Rise Suburb in Swedish Children’s and Young Adult Literature" i den nyutkomna antologin Literatures of Urban Possibility. I artikeln utforskar Wistisen representationer av Miljonprogrammet i 1970-talets barn- och ungdomslitteratur.

Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.

I spänningen mellan dystopiskt och utopiskt skapas och reproduceras bilder av Miljonprogrammet i barn- och ungdomslitteratur från 1970-talet. Det visar Lydia Wistisen i sin artikel i boken Literatures of Urban Possibility (2021). Boken är är en del i Palgrave Macmillans bokserie Literary Urban Studies.

I sin artikel skriver Wistisen bland annat om en av Gunilla Bergströms Alfons Åberg-böcker. Här kan du läsa mer om Gunilla Bergströms författarskap och hennes betydelse för barn- och ungdomslitteraturen.

Här hittar du boken och Lydia Wistisens artikel

Här kan du läsa mer om Lydia Wistisens forskning