Första numret av tidskriften Materia: Journal of Technical Art History

Den nya kollegialt granskade (peer-review) tidskriften i teknisk konstvetenskap, Materia: Journal of Technical Art History har utkommit i sitt första nummer. Medgrundare till tidskriften är Emma Jansson, doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Idén till tidskriften Materia: Journal of Technical Art History föddes i mars 2020, ur frustration över bristen på åtkomst till forskningsmaterial som orsakats av Covid 19.

Tidskriften mottar abstracts kring forskning om kulturarv och publiceras digitalt med uppförstoringsbara bilder.

I detta nummer finns även artikeln "Toward a 'Theory' for Technical Art History", författad av Emma Jansson.

Här kan du läsa det första numret av Materia: Journal of Technical Art History