Specialnummer om aDNA i tidskriften Journal of Social Archaeology

Forskare från Institutionen för kultur och estetik är redaktörer för ett specialnummer om aDNA, som nyligen har publicerats i the Journal of Social Archaeology, vol 21:2, 2021. I redaktionen till specialnumret sitter forskare vid Institutionen för kultur och estetik och medlemmar i forskningsprojektet Kod, Narrativ, Historia.

I redaktionen till det nyligen utgivna numret om aDNA i Journal of Social Archaeology (JSA), sitter medlemmarna i forskningsprojektet Kod, Narrativ, Historia: Anna Källén och Andreas Nyblom från Institutionen för kultur och estetik, Daniel Strand från Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, och Charlotte Mulcare, Fil Dr i populationsgenetik.

Numret är ägnat åt kritiska studier av arkeogenetik: forskningsfältet som har vuxit fram ur möjligheten att analysera förhistoriskt DNA (aDNA). I detta nummer av Journal of Social Archaeology presenteras kritiska studier av arkeogenetik med diskussioner om etiska, politiska och epistemologiska konsekvenser av arkeogenetiken.

Hela juninumret av Journal of Social Archaeology finns tillgängligt här med tre artiklar open access:

Ladda ner Volume 21 Issue 2, juni 2021 av JSA här

Journal of Social Archaeology, cover.