Ny bok. En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945-1975

Annika Berg, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, har tillsammans med Urban Lundberg och Mattias Tydén, båda docenter i historia vid Stockholms universitet, författat en ny bok om den svenska biståndspolitikens historia, som bygger på tidigare oanvänt arkivmaterial.

Omslag: En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945-1975, Ordfront förlag

Vilken är den historiska bakgrunden till dagens biståndspolitik och debatterna om den? I boken En svindlande uppgift får vi följa hur biståndspolitiken växer fram som ett helt nytt politikområde. I Sida:s och dess föregångares arkiv finns ett stort och tidigare nästan outforskat material, som vi nu får ta del av i den nya boken om Sverige och biståndet 1945–1975.

I boken analyseras glappet mellan vision och verklighet och hur ett framtidsoptimistiskt utvecklingstänkande och en internationalistisk ideologi, men också den pågående avkolonialiseringen, påverkade biståndspolitikens framväxt i Sverige och på "fältet".

I boken skriver idéhistorikern Annika Berg bland annat om Sveriges tidiga satsningar på familjeplanering och om hur biståndsarbetaren blev ett slags nytt yrke.

Annika Berg har också skrivit om tidigt svenskt biståndsengagemang i sin doktorsavhandling: Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen (2009). Hennes senaste bok utkom 2018: De samhällsbesvärliga: Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige.

Här kan du läsa mer om Annika Bergs forskning