Bildgåta från 1700-talet får en lösning

Vad föreställer egentligen Wendelius akvareller, som förvaras på Kungliga Biblioteket? Konstprofessor Peter Gillgren har ett svar!

Ända sedan början av 1700-talet har antikvarier och konsthistoriker undrat och diskuterat vad de s k Gripsholmstavlorna föreställer. Många artiklar och flera böcker har publicerats kring problemet.

Peter Gillgren, professor i konsthistoria vid Institutionen för kultur och estetik, presenterar en lösning på gåtan i den nypublicerade artikeln "Wendelius teckningar föreställande Esters historia: En kommentar till Bengtsson och Vahlne samt en nytolkning av de så kallade Gripsholmstavlorna". I artikeln får vi dessutom ta del av de vackra och färgsprakande bilderna, som väckt så mycket huvudbry.

Det är inte Reformationens, Erik XIV:s eller Virginas historia som berättas utan historien om Ester, från Gamla testamentet. Målningarna är troligen från Polen och kom med Katharina Jagellonicas hov till Sverige när hon gifte sig med den blivande Johan III

förklarar Peter Gillgren

Här kan du läsa artikeln

Läs mer om Peter Gillgrens forskning

Jacob Wendelius, Ester ber om nåd för sitt folk inför Ahasverus, 1722. Detalj av fig. 2, s. 74–75. Gripsholmstavlorna. Kungliga Biblioteket.