Kurser inom forskarutbildningen vid Institutionen för kultur och estetik

Här hittar du information om aktuella kurser på forskarutbildningsnivå, vid Institutionen för kultur och estetik.

Siora Photography, Unsplash.
 

Kurser under höstterminen 2021

MostPhotos / Foto: Roland Lundgren.

Forskarkurs i samarbete mellan SU och Kulturhuset/Stadsteatern. Med start i oktober 2021 ges en ny fakultetsövergripande doktorandkurs med fokus på ’kulturproduktion’ i regi av SU (IMS, IKE och FEK) och Kulturhuset/Stadsteatern (KHST). Doktorander vid alla universitetets institutioner är välkomna.

Läs mer om kursen här

 

22-26 November 2021 ges denna doktorandkurs vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm Graduate School of International Studies (SIS) och Stockholm University Forum for Security Research (FSR). I kursen undervisar även Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap vid Instituitonen för kultur och estetik, om temat "Cultures of Control".

Läs mer om kursen på vår engelska webb

Ges vid: Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet och Svenska institutet i Rom.

Behörighet: Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå med konstvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet, eller motsvarande vid andra lärosäten.

Språk: Kursen ges på svenska, men kan också ges på engelska om så önskas.

Stockholms universitet och Svenska institutet i Rom erbjuder under hösten 2021 kursen ”Konstvetenskaplig fördjupningskurs vid Svenska institutet i Rom, 15 hp”. Kursen riktar sig till studerande i konstvetenskap på doktorand- och avancerad nivå och ger en unik möjlighet att studera Roms visuella kultur.

Kursen omfattar sammanlagt 10 veckors heltidsstudier. Första veckan ägnas åt instudering i Sverige och de återstående nio veckorna tillbringas i och omkring staden Rom (september - november). Förutom att fördjupa sig i bildkonst och arkitektur in situ erbjuds kursens deltagare fritt boende på institutet under vistelsen, ett stipendium, samt en trevlig akademisk miljö med forskarmöten över disciplingränserna.

Sök kursen senast 15 april

Kursen är öppen för anmälan 15 mars – 15 april. Ansökan ska kompletteras med ett kortfattat personligt brev på ca. 1 sida. Skriv till vår studievägledare Richard Carlsén för mer information.

Sista datum för komplettering av dokument är 22 april. Ansökningar som vid det laget ej innehåller efterfrågat underlag kommer inte att beaktas vidare.

Se mer info om kursen och sök!

Övrigt

Kursen planeras att ges på plats i Rom, men vi följer utvecklingen av det nya coronaviruset – utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer kan kursen med kort varsel behöva planeras om eller ställas in.

Kontakt

Frågor om kursens innehåll hänvisas till professor Catharina Nolin vid Institutionen för kultur och estetik: catharina.nolin@arthistory.su.se
Frågor om stipendiet hänvisas till styrelsesekreterare Lena Larsson Lovén på Svenska Institutet i Rom: sir.sekreterare@medelhavsinstituten.se

Kursen ges vid Humanistiska fakultetens forskarskola, i samarbete mellan Institutionen för arkeologi och antikens kultur och Institutionen för kultur och estetik.

Läs mer om kursen

Sök kursen mellan 15 maj och 15 juni

Läs här om hur du ansöker

 

Kurser under vårterminen 2022

Institutionen för kultur och estetik erbjuder denna kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.

Läs mer om kursen och anmäl dig här

Kursens innehåll

Kursens syfte är tvådelat, dels erbjuder den möjlighet att reflektera över det egna avhandlingsprojektet i ett större bildteoretiskt perspektiv, dels syftar den till att öka medvetenheten om vissa allmänna tekniska, teoretiska och metodologiska perspektiv på bilder och andra visuella uttryck som vetenskapliga källor.

Kursen bibringar deltagarna kritisk medvetenhet och kunskap om den palett av verktyg och metoder som finns att tillgå i arbete med bilder och andra visuella källor. Kursen är däremot inte en introduktion i konst- och bildhistoria eller bildtolkning. Dess mål är snarast att peka ut möjligheterna och svårigheter med att använda bilder och andra visuella uttryck som källor på ett generellt plan.

Kursen omfattar nio seminarier på följande teman:

  • Introduktion och presentationer av avhandlingsprojekt
  • Bild som vetenskaplig källa
  • Bilders materialitet och historicitet
  • Metoder för bildtolkning
  • I bildarkivet
  • Medier och medierade bilder
  • Text och bild
  • Digitala gränssnitt
  • Redovisning av avhandlingsprojekt
 

Kontakt

 

Studierektorer för forskarutbildningen

Om du behöver mer information om forskarutbildningen i något av våra ämnen, kan du ta kontakt med utbildningens studierektor.

Studierektor för forskarutbildningen i idéhistoria
Studierektor för forskarutbildningen i konstvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i litteraturvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i musikvetenskap
Studierektor för forskarutbildningen i teatervetenskap

Sök bland våra utbildningar