Att plugga teatervetenskap

Väljer du att studera teatervetenskap vid Stockholms universitet kan du se fram emot en utbildning med teaterföreställningar, engagerade lärare och samtal som utmanar dina idéer om av vad teater och scenkonst är.

Här följer information för dig som läser teatervetenskap hos oss:

Registrering och introduktion

När du blivit antagen som student i teatervetenskap får du ett välkomstbrev hem till den e-postadress du angett vid ansökan. Där hittar du instruktioner om hur du tackar ja till din plats, samt hur du registrerar dig (OBS! Det räcker inte att enbart tacka ja, utan du måste också registrera dig). I välkomstbrevet hittar du även information om introduktion till kursen som du ska läsa.

Närvaro och undervisning

Kurserna i teatervetenskap utgörs av seminarier, föreläsningar och grupparbeten. Du förväntas delta i samtliga. Den schemalagda undervisningen är obligatorisk vilket innebär att du som student skall närvara. För mer information om närvaro, se respektive kursplan.

Athena

Undervisningen i teatervetenskap är kopplad till lärplattformen Athena. När du registrerat dig på en kurs ska du kunna hitta kurssidan under ”kurser” i Athena. Vid problem kan du kontakta Studentexpeditionen eller Helpdesk. På kurssidan finns lektionsplanering, litteraturlista, kursplan och annan information du behöver för att kunna genomföra dina studier på bästa sätt.

Studievägledare

Till studievägledaren kan du vända dig med dina frågor om utbildning och examen. Studievägledaren tar även emot ansökan om tillgodoräknanden. Om du har en funktionsvariant och är i behov av extra stöd ska du kontakta studievägledaren, som är din kontaktperson på institutionen för den här typen av frågor. Tänk på att om du behöver extra stöd behöver institutionen informeras i god tid före kursstart. Kontakt: studievagledare@teater.su.se

Studie- och språkverkstaden

Som student kan du få stöd från Studie- och språkverkstaden. Det är gratis att besöka Studie- och språkverkstaden som bland annat ger introduktioner till studieteknik och vägledning i akademiskt skrivande. Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, workshops och drop-in tider.

Tentamen och omtentamen

Generellt avslutas varje delkurs med hemtentamen, vilket innebär att du får ett antal frågor att besvara inom avgränsad tid. Det är inte tillåtet att plagiera och samtliga tentor behandlas av textjämförelseverktyg för att upptäcka eventuella plagiat. Tentor bedöms av lärare enligt kursens betygskriterier. Om du får betyget F eller FX (underkänd) på tentan har du alltid möjlighet att skriva en omtenta. Frågor om tentamen och betygskriterier besvaras i första hand av undervisande lärare. Två gånger per år (januari och augusti) har alla studenter i teatervetenskap även möjlighet att omtentera på ej fullföljda kurser. För information om dessa uppsamlingstentor, kontakta studierektor.

 

 

Sök bland våra utbildningar